Moderaterna

Undervisning och omsorg efter familjens önskemål

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 16:11 CEST

- Alla föräldrar som så önskar skall kunna få tillgång till en pedagogisk barnskola för sina barn där de får lära sig grunderna i att läsa, räkna och skriva. Det säger Margareta Pålsson, moderat riksdagsledamot i utbildningsutskottet, med anledning av att moderaterna idag väcker motion om förskolan.

- En allmän icke-obligatorisk barnskola med pedagogiskt innehåll ska vara förenlig med andra barnomsorgslösningar. Barnskolan och nuvarande förskoleklassen borde vara en självklar väg till en flexibel, elevanpassad skolstart.

- För att föräldrarna ska återfå makten över sin familjs tillvaro vill vi moderater att det skapas möjligheter att pussla ihop den omsorg och pedagogisk verksamhet som passar det egna barnet bäst. Föräldrar måste få bestämma hur avvägningen mellan omsorg och pedagogiska verksamhet skall se ut för deras barn.

- Vi vill ge ett bättre tillfälle för en samlad pedagogisk tid och möjlighet att pussla ihop pedagogik och omsorg på ett sätt som passar familjen.

- 6 000 nya förskollärare är en vällovlig ambition. Men dagens lärarutbildning hindrar att löftet uppfylls. Det blir svårt att motivera så många att bli förskollärare, när de på samma tid kan få en likartad utbildning som ger 4-5000 kr mer i månaden.