Eskilstuna kommun

Unescostatus till första centret för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 10:01 CET

Unescocentret skapas för att stärka arbetet för hållbar utveckling i ett samhälle med etnisk och religiöst blandad befolkning. Botkyrka, Malmö och Eskilstuna kommuners samarbete för att etablera norra Europas första Unesco-center, LUCS, har nu fått unescostatus.

Unescocentret kommer att utveckla och sprida erfarenheter och goda exempel mellan olika delar i landet och mellan olika aktörer för att god kunskap och erfarenhet ska komma fler till del.

- Ett välkommet besked som ger oss förutsättningar att stärka relationen mellan kommunen, vårt civilsamhälle och Mälardalens högskola, säger Joel Hamberg, kommunalråd i Eskilstuna kommun och ledamot i interimstyrelen för Unesco LUCS. Tanken är att i samverkan öka den lokala kunskapen och ta fram metoder kring viktiga framtidsfrågor för att sen kunna bidra till att förbättra kommunens välfärdstjänster och dialog med medborgarna. Arbetet ligger helt i linje med kommunens ambition att ta fram en interkulturell strategi och fullt ut ta vara på möjligheterna med mångfalden i vår kommun.

- Vi har stora förhoppningar om att detta första svenska Unesco-center ska kunna bidra till att utveckla kunskapen om en socialt hållbar utveckling. Genom centret kan en fruktbar samverkan mellan offentlig förvaltning, forskning och inte minst civilsamhället utvecklas, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

Unescocentret blir en mötesplats för olika aktörer kring frågor om en hållbar utveckling i ett samhälle med en etniskt och religiöst blandad befolkning. Sverige har en stark rättighetslagstiftning, men det räcker inte för att FN:s grundläggande fredstanke och för att andemeningen i FN-konventioner ska infrias i människors vardag:

- En lag omfattar sällan det krav som också ställs på länderna att jobba med värderingar, relationer, etiska dilemma eller fördomsfullhet och stereotypa bilder som leder till konflikter och mindre tillgång till politisk, social och ekonomisk makt i samhället. Det Unescocenter vi nu etablerar fyller det tomrummet , säger Jens Sjöström (s) ordförande i Unescocentrets interimstyrelse.

Botkyrka, Malmö och Eskilstuna välkomnar resten av landet att engagera sig i Unesco LUCS.

Faktaruta:
Det är Svenska unescorådet som tilldelar den formella unescostatusen. Unesco LUCS invigs i Botkyrka under våren 2014. Aktiviteter inom Unescocentret bedrivs i alla medlemskommuner. Varje kommun driver minst ett pilotprojekt. Pilotprojekt som pågår:

Eskilstuna: Interreligiös/interkulturell dialog.
Botkyrka: Antiryktesnätverk.
Malmö: Handlingsplan mot diskriminering och rasism.

För ytterligare information, kontakta något av kommunalråden:
Joel Hamberg (v), Eskilstuna, telefon: 0700-866523
Jens Sjöström (s), Botkyrka, telefon: 0708-861101
Hanna Thomé (v), Malmö, telefon: 0709-134661

Eller ansvariga tjänstepersoner:
Vedad Begovic, Eskilstuna, telefon: 0739-504171
Helena Rojas, projektledare, telefon: 0708-861412
Irene Malmberg, Malmö, telefon: 0703-761019


Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.