Moderata Ungdomsförbundet, MUF

Ung Allians: Höjda skatter fel väg för Alliansen

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 08:26 CEST

Alliansen gav förra veckan beskedet att man för att klara ”krona för krona-principen” öppnar för ett antal skattehöjningar. De ekonomiska talespersonerna pekade bland annat ut skattehöjningar på finanssektorn, bilar, alkohol och tobak. Men Sveriges höga skattetryck är problemet, inte målet. 

Alliansen behöver ta Sveriges utmaningar på allvar. I det ingår inte att använda vänsterregeringens lösningar med högre skatter. Svaret bör snarare vara systemreformer som gör arbetsmarknaden öppen för alla, ett ersättningssystem som möter människor med tydliga krav och förväntningar samt en integration som bygger på eget ansvar. Sverige behöver systemreformer, inte skattehöjningar.

Länk till artikel: 

Citat med anledning av artiklen från de fyra förbundsordförandena nedan:

- Alliansen börjar i fel ände. De höga skatterna, i kombination med en stängd arbetsmarknad och höga bidrag, är orsaken till att människor har svårt att etablera sig och bli självständiga. Alliansen borde veta bättre än att göra som vänstern och använda skattehöjningar som lösning. Sverige behöver reformer, inte skattehöjningar, säger Rasmus Törnblom, förbundsordförande MUF.

- För att klara framtidsutmaningarna räcker det inte att vara det bästa regeringsalternativet, Alliansen måste också leverera en verksam politik. Då kan man inte ta de enkla vägarna, man måste också presentera sina reformer av de system som inte är hållbara för framtida generationer, säger Magnus EK, förbundsordförande CUF.

- Det är dags att börja brottas med elefanten i rummet. Den svenska välfärdsstaten måste genomgå en kraftigt omläggning. Allt för länge har den saknat förmåga att prioritera, och just nu måste vi prioritera, säger Henrik Edin, förbundsordförande LUF.

- Det är dags att Alliansen tar itu med de reformer som vi vet är nödvändiga för att klara av välfärdens finansiering på längre sikt. Det är vår generation som redan idag betalar och framförallt kommer betala för borgerliga företrädares bristande mod, säger Sara Skyttedal, förbundsordförande KDU.

Fler kommentarer? Se kontakt till respektive ungdomsförbund nedan!

MUF: 0736 82 81 52
CUF: 0703 10 07 04
LUF: 0734 24 88 80
KDU: 08-723 25 34

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund med över 13 000 medlemmar. Vi tror på ett Sverige där fler unga kan vara självständiga och uppfylla sina vardagsdrömmar.