Rädda Barnens Ungdomsförbund

Ung&Dum kommer till din stad!

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 13:24 CET

Först ska vi ha ett webbaserat val, där barn och unga ska bestämma vilka frågor som är de viktigaste.

Efter VALET tar vi dessa frågor och gör om dem till politiska förslag tillsammans med
alla som röstat. Sen tvingar vi politiker och vuxna i riksdagen, i kommunen och på skolan att börja jobba med dem. Det vi gör nu, som vi vill att du är med på, är att samla massa personer som vill vara med och se till att


ALLA är med i VALET.


Valet sprids och ägs av alla barn och unga i Sverige, själva röstningen sker på Ung&Dums hemsida. Röstningen pågår från den 28 november till den 11 december. Nu mobiliserar vi oss!

När vi är ute på skolor och snackar om Ung&Dums val märker vi att det är massa elever som vill vara en del i arbetet att sprida VALET. Efter att ha pratat med de vi mött har vi kommit fram till att kortare utbildningar i så många städer som möjligt är det bästa alternativet för att mobilisera alla inför det stora som händer i höst! Så nu gör vid det!

Läs mer och anmäl dig till utbildningarna på hemsidan.

www.ungochdum.se

Inbjudan i sin helhet hittar du här>>

Vi är en unik barnrättsorganisation. Nästan 5000 barn och unga mellan 7 och 26 år är medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det gör oss till en av de större ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vi arbetar för att det som står i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli verklighet. Vårt arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, i våra olika grupper och genom samarbeten med andra.

Vårt högsta beslutande organ, förbundsårsmötet, samlar ett hundratal medlemmar som bestämmer över våra styrdokument. I dem regleras all vår organisering och verksamhet och vilka krav som vi ska ställa på makthavare och vilka frågor som vi ska prioritera främst i vårt arbete.

På detta sätt arbetar vi tillsammans för det som vi tror allra mest på. Genom att vi själva är barn och unga utgår vi från vår verklighet och vad som vi vet är bäst för oss. Vi är det enda ungdomsförbundet i Sverige som arbetar för barns och ungas rättigheter utan att vara bundna till ett parti. Det gör oss unika.