Ung Företagsamhet Sverige

Ung Företagsamhet fyller 30 år

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 09:45 CEST

Datum:            21 oktober 2010
Tid:                    Kl 11.30-13.30
Plats:               KF-Gymnasiet, Högbergsgatan  62,
Stockholm

Ung Företagsamhet fyller 30 år

- Mer än 180 000 jobb har skapats

Det började med 30 elever som drev två företag i Östergötland 1980. Sedan dess har 194 000 ungdomar drivit företag genom Ung Företagsamhet runt om hela landet. Förra läsåret startades fler än 6 000 företag i skolorna av närmare 20 000 ungdomar.

Ungdomar som får lära sig och träna entreprenörskap i skolan lär sig inte bara att tro på sig själva, sina förmåga att lösa problem och hur det egentligen är att driva ett företag, de blir mer benägna att starta företag och anställa i vuxen ålder.

-          24 procent av dessa ungdomar startar företag och anställer i snitt fyra personer. Det är med andra ord en entreprenörsutbildning de får i skolan som på sikt genererar tillväxt, säger vd Magnus N:son Engelbäck.

Europa växer med Ung Företagsamhet

Gävle stad är ett exempel på städer som ser Ung Företagsamhet som en viktig del i stadens framtida utveckling.

-          En studie* visar att vårt koncept gör skillnad när bland annat Ericsson lägger ner sin verksamhet i regionen. Tesen är att städer med en god stark entreprenörsanda klarar sig mycket bättre när det uppstår ekonomiska kriser, säger Magnus.

Entreprenörskapsutbildning blir allt viktigare inom välfärdsutveckling. Inom EU lyfts frågan högt upp på agendan i dag och UF-företagande är uppmärksammat av European Commission Enterprise directorate General som ett rekommenderat arbetssätt i entreprenörskapsutbildning. Och Sverige har för första gången tagit fram en entreprenörskapsstrategi för utbildning.

-          Vi ser detta som det första och största steget till att skolan och näringslivet ska samverka. Det är då vi verkligen kommer att lyckas som land och i det europeiska samarbetet, avslutar Magnus.

Korta fakta:

-          Sedan läsåret 2008/2009 innehar fler kvinnor än män VD-posten i UF-företagen
-          6 av 10 före detta UF:are driver företag inom tjänstesektorn
-          7 av 10 UF:are som sedan startar företag gör det för att kunna jobba med det som är ens intresse
-          7 av 10 som inte varit UF:are tycker att UF-verksamheten är viktig
-          Antalet anställda är fler i företag som drivs av före detta UF:are
-          46 procent av alla män som varit UF-företagare och idag är 37 år eller äldre är eller har varit företagare

För mer information kontakta:

Magnus N:son Engelbäck, vd
Mobil: 0704 41 28 94
www.ungforetagsamhet.se


* FORES Policy Paper 2010 : 4

Om Ung Företagsamhet

Ett av tre utbildningskoncept som Ung Företagsamhet erbjuder, ger ungdomar möjlighet att bland annat driva så kallade UF-företag inom ramen för sin gymnasieutbildning. De får träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett läsår går eleverna igenom ett företags hela livscykel, från start till mål. Från att komma på en affärsidé, registrera ett UF-företag, sälja sin produkt eller tjänst, till att vid årets slut avveckla företaget. Alla företag har en rådgivare från näringslivet.  • 2005 vann Sverige EM-titeln i Ung Företagsamhet.
  • 2008 tog Sverige silver i EM i Ung Företagsamhet i Stockholm.
  • Sedan starten för 30 år sedan har 194 000 elever drivit företag genom Ung Företagsamhet.
  • 24 procent av dem har fortsatt driva företag i vuxen ålder.
  • I snitt sysselsätter dessa företag fyra personer.
  • 180 000 nya arbetstillfällen i Sverige har tillkommit tack vare dem.
  • 53 procent är tjejer i årets kull av UF-företagare, lika många av dessa tjejer har en VD-roll i UF-företagen.
  • 6640 rådgivare från näringslivet är knutna till UF-företagen.
  • På 10 år har Ung Företagsamhets 24 regioner dubblerat antal elever som varje år driver UF-företag (9 604 elever läsåret 1999-2000 mot 19 954 elever läsåret 2009-2010).
  • Antalet UF-företag har trefaldigats under dessa 10 år.