Eskilstuna kommun

Ung-häftet är förenligt med kommunallagen

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 14:17 CET

De båda lokaltidningarna rapporterade i fredags om Lotta Jonsson (kd) som ifrågasatte om häftet ”Ung i Eskilstuna” bröt mot kommunallagen. Häftet är utgivet av ungdomsenheten vid kultur- och fritidsförvaltningen.

Utgivningen och utformningen är förenlig med den kommunala kompetensen i kommunallagen. Detta har kontrollerats med stadsjurist Owe Brännberg både före och efter utgivningen.

Det är företag med ungdomar som målgrupp som har erbjudits att delta. Företagens insats består av att ge ungdomarna ett erbjudande som kan vara till nytta och glädje. Företagen, företrädesvis med centralt läge, har kontaktats via besök, telefon eller e-post. En del har valt att anta erbjudandet och andra har valt att avstå. Ungdomsenheten har varit mån om att vända sig till ett stort antal företag för att därmed uppfylla kravet på likabehandling i kommunallagen.

Syftet med häftet är att informera om kultur- och fritidsverksamheter i kommunen som riktar sig till ungdom och samtidigt ge ungdomar bra erbjudanden och tips om saker som de kan göra på sin fritid och därmed stimulera till en aktiv fritid.

Häftet kommer att utvärderas och synpunkter från både ungdomar och annonsörer samlas in. Därefter beslutas om ett nytt häfte ska göras till hösten.

Torbjörn Neiman
Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen

Eddy Fransson
Ungdomschef Kultur- och fritidsförvaltningenFör svar på juridiska frågor hänvisas till:
Owe Brännberg
Telefon: 016-10 10 14