Båstads kommun

Ung i Båstad - Jobbcoachning som ger resultat

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 13:48 CEST

Förra året tecknade arbetsmarknadsenheten på Båstads kommun en överenskommelse med
Arbetsförmedlingen om ett jobbcoachningsprogram. Programmet går ut på att med
hjälp av coaching och praktik sätta unga i Båstad i arbete.

För att komma med i programmet ska man vara 17 och 25 år och inskriven på
arbetsförmedlingen.

- Jag har lång erfarenhet av att arbete med ungdomar som ska ut i arbetslivet och vet vilken hjälp de behöver. Därför lägger vi mycket fokus på hur man praktiskt gör när man söker jobb, säger Sofi Llancas, ungdomscoach, Båstads kommun.

Programmet utförs i såväl grupp som individuellt. I grupp får ungdomarna lära sig hur man skriver
ansökningshandlingar, CV och ett personligt brev. Individuellt går man djupare med personlig coachning och intervjuteknik. Programmet avslutas med en praktikperiod på max tre månader och Sofi hjälper till med att fixa företagskontakter och matcha rätt arbetsgivare med rätt ungdom.

- Det handlar om att sälja in sig själv inför en arbetsgivare, om att vara tydlig och ärlig. Under praktikperioden gäller det att visa vad man går för, att leverera det man har utlovat.

Av totalt 33 inskrivna ungdomar har idag 9 gått ut i heltidsarbete, tre har timanställningar som leder till heltid i sommar. Åtta har fått sommarjobb, fem har praktikplats – varav fyra får fortsätta på sommarjobb – sex jobbar vidare med individuella planer och två studerar. I programmet ingår också att anställa 10 ungdomar inom kommunen, ungdomar som är i Jobb- och utvecklingsgarantin, det
vill säga varit arbetslösa mer än 15 månader.

- Jag tycker att vi hittills har nått ett bra resultat och både ungdomarna och arbetsgivarna är nöjda. Vägen till framgången tror jag ligger i att vi lägger stor vikt vid matchningen, att vi är ärliga mot båda parter. Vägen in i arbetslivet är svår för ungdomar idag och därför känns det mycket positivt
att kunna hjälpa till. Därför kommer vi att fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet för att kunna matcha rätt ungdom för praktik och arbete.

Kontaktperson:

Sofi Llancas, Ungdomscoach,  Tel: 0431-77614

Birgitta Sjöberg, Kommunikationschef, Tel: 0431-77123