Upplands Väsby kommun

Ungdomars trygghetsförslag diskuteras av politikerna

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 14:16 CEST

Demokratiforumet Ung i Väsby tog tidigare i år fram 22 förslag om trygghet. Förslagen som fick flest röster kommer att diskuteras och beslutas kring i berörda nämnder under maj och juni. De fyra förslag som fick flest röster var självförsvarskurser i skolan, ungdomshus med välgörenhetsprojekt, tryggare stationsområde och upprustning av fadderbyn.

Nämnderna ska senast i juni 2016 återrapportera till kommunstyrelsens allmänna utskott hur de hanterat förslagen.

– Upplands Väsby kommun arbetar ständigt för att kommunen ska vara en trygg plats att växa upp och bo i. Att genom Ung i Väsby ha direktkontakt med unga i kommunen ger oss politiker ökad insikt och förståelse för de ungas perspektiv, säger Anders Rosén (V), ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Den 12 maj håller projektledaren för Ung i Väsby en presentation för kommunens övergripande trygghetsråd, där bland andra polisen, kommunens politiker, brandkåren, hyresgästföreningen och chefer som arbetar i kommunen sitter.

– Jag kommer att berätta vad ungdomarna tog upp, och vilka förslag de har på hur tryggheten kan öka i Väsby. Jag kommer också på detta och andra liknande möten att uppmuntra alla närvarande att fundera över vilka delar av ungdomarnas förslag de kan bidra till att förverkliga, säger Sofia Gullberg, projektledare för Ung i Väsby.

De fyra förslagen som fick flest röster under Ung i Väsby var självförsvarskurser i skolan, ungdomshus med välgörenhetsprojekt, tryggare stationsområde samt upprustning av fadderbyn. På demokratiforumet Ung i Väsby 2016 deltog 156 ungdomar i årskurs 6-9.

Läs mer om Ung i Väsby här http://www.upplandsvasby.se/ungivasby

För mer information:
Anders Rosén (V), ordförande allmänna utskottet: 073-910 42 58
Sofia Gullberg, projektledare Ung i Väsby: 073-910 44 79
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se