Region Blekinge

Ung innovationskraft - Hur behåller vi ungdomarna i regionen?

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 08:55 CET

Småland och Blekinge har idag en utveckling där andelen äldre i befolkningen ökar och andelen yngre minskar. Hur behåller vi ungdomarna och hur vänder vi trenden med flytt från regionen till storstäderna? Den 16:e februari bjuder regionförbunden i Småland och Blekinge in till ett heldagsseminarium på Ronneby Brunn för att diskutera och hitta lösningar på frågan.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) genomförde 2011 en studie för de fyra länen Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Kalmar. Rapporten visar bland annat hur regionen kan utvecklas inom ett antal strategiska områden och belyser bland annat vikten av att behålla ung arbetskraft i regionen.

Småland och Blekinge tar hjälp av ungdomar på skolan Hyper Island för att se på regionen med deras ögon.

– Vi vill inkludera ungdomar tidigt i processen för att hitta lösningar för hur regionen ska bli mer attraktiv och få dem att stanna kvar eller flytta tillbaka, säger Peter Ratcovich, tillförordnad chef för Regional tillväxt vid Region Blekinge.

I seminariet deltar representanter från tre regioner från sydöstra Sverige för att diskutera, hitta lösningar och planera regionernas framtid. Totalt deltar cirka 100 personer. Hyper Island kommer att guida deltagarna att hitta innovativa lösningar.

Datum: Lördagen den 16 februari, klockan 9-17
Plats: Ronneby Brunn

Seminariet varar hela dagen. Media som vill avtala tid kan kontakta Peter Ratcovich, tillförordnad chef för Regional tillväxt vid Region Blekinge, peter.ratcovich@regionblekinge.se, 0455-30 50 22

Mer information finns på www.unginnovationsyd.se .

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se, 0455 – 30 50 43


Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument