Ungdomsstyrelsen

Ung svensk jämställdhet diskuteras i Turkiet

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 16:50 CEST

På fredag den 28 maj åker tolv svenska ungdomar till Turkiet för att diskutera jämställdhet med turkiska ungdomar. Det är ungdomsledare och unga från ungdomsorganisationer som ska utbyta erfarenheter om hur man kan jobba för ökad jämställdhet i de olika länderna. Utbytet arrangeras av Xist-Kvinnoforum i samarbete med Ungdomsstyrelsen.

Under tre dagar ska ungdomarna diskutera och lära sig mer om hur man kan arbeta för att öka jämställdheten i ungdomsorganisationer. De kommer att pröva metoder och utbyta erfarenheter om hur man kan jobba praktiskt med jämställdhet.

Även om Sverige och Turkiet är olika är målet att de unga ska kunna jämföra och inspirera varandra till att arbeta med jämställdhet. Förhoppningen är också att deltagarna ska fortsätta samarbeta och göra utbyten inom EU-programmet Ungdom.

De svenska deltagarna kommer från organisationerna Vi unga, Techgroup/GrrlTech, Zora, Xist och Fritidsforum. Utbytet finansieras av Svenska Institutet och är en fortsättning på ett samarbete mellan Sverige och Turkiet kring ungdomspolitik som pågått sedan 2002.

EU-programmet Ungdom är ett utbytesprogram för ungdomar, ungdomsledare och ungdomsorganisationer inom Europa. Genom EU-programmet Ungdom ger EU ekonomiskt stöd för exempelvis ungdomsutbyten, volontärutbyten, seminarier, utbildningar och studiebesök. Ungdomsstyrelsen ansvarar för EU-programmet Ungdom i Sverige.


För mer information:

Ayse Mutlu-Güler, Kvinnoforum och Xist, ansvarig koordinator för utbytet
tfn 0739-6025 33
e-post ayse.mutluguler@kvinnoforum.se

Lisa Modée, utredare, Ungdomsstyrelsen
tfn 08-462 53 95
e-post lisa@ungdomsstyrelsen.se

Martin Holmberg, press- och kommunikationschef, Ungdomsstyrelsen
tfn 070-663 39 18
e-post martin@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden. Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling inom ungas Fritid och föreningsliv samt inom Internationellt ungdomsutbyte. Vi stödjer utvecklingen av Kommunal ungdomspolitik och följer upp den Nationella ungdomspolitiken.