Ung Vänster

Ung Vänster deltog i protester mot FRA

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 15:39 CEST

Pressmeddelande - 16 september 2008
Ung Vänster FC Box 12 660
112 93 STOCKHOLM
info@ungvanster.se


Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson deltog under tisdagens demonstration mot FRA-lagen på Sergels Torg i Stockholm. Hon pekade i sitt tal på det sammanhang som lagen uppkommit i:

- FRA-lagen klubbas inte igenom i ett vakuum, det som händer runt omkring oss hänger ihop. Signalspaningen är ett led i en mycket obehaglig utveckling av övervakning och kontroll. I terrorbekämpningens namn får demokratin idag ständigt stryka på foten. Ida Gabrielsson menar att FRA-lagen hänger ihop med en rasistisk utveckling, som motiveras med diffusa terrorhot.

- Är det rimligt att människor i Sverige blir stoppade på flygplatsen på grund av att de har invandrarbakgrund, är det önskvärt med ett samhälle där muslimska ungdomar i förorten jagas och misstänkliggörs, och vill vi ha ett samhälle där vi människor ständigt ska förhålla oss till vetskapen om att vi alltid är övervakade? Retoriken om att det inte är någon fara bara du har rent mjöl i påsen är falsk och ohederlig, sade Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta
Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster: 070-203 82 04
Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster: 0738-24 12 13