Sida

Unga är mest engagerade i kampen mot fattigdomen och aids

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 16:59 CEST

Ungdomar är mest hoppfulla om att hiv/aids-spridningen kan minskas. 76 procent tror att det är absolut eller ganska säkert möjligt att minska spridningen. Bland den övriga befolkningen är andelen optimistiska 62 procent.

De unga är också mest angelägna om att Sverige bidrar till fattigdomsbekämpning 95 procent svarar viktigt mot 89 procent i övriga åldrar. Det är några av resultaten av en Sifo-undersökning om vad svenska folket tror krävs för att minska fattigdomen i världen. Undersökningen har gjorts på uppdrag av Sida inför internationella dagen för fattigdomsbekämpning (17/10).

Unga värderar samtidigt ekonomisk tillväxt högre än andra, när det gäller vad som har betydelse för att fattiga länder ska lyfta sig ur fattigdom. 82 procent av de svarande i åldern 1529 år anser att stöd för ekonomisk tillväxt i fattiga länder är viktigt. Det kan jämföras med 73 procent i övriga åldrar. Skillnaden är statistiskt säkerställd.

Nio av tio svenskar vill att Sverige arbetar för att halvera fattigdomen i världen till 2015 FN:s millenniemål. Kampen mot hiv/aids kommer i topp när svenskarna får välja vad som är viktigast att göra för att minska fattigdomen. Hela 83 procent svarar att det är mycket viktigt att bekämpa spridningen av hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Ytterligare 11 procent svarar att det är ganska viktigt, enligt undersökningen.

De personliga och ekonomiska kostnaderna av aids-katastrofen är oerhörda. Familjer splittras och barn blir föräldralösa. Samtidigt förlorar skolor, arbetsplatser och myndigheter viktig kunskap när medarbetare blir sjuka och dör, säger Johan Åkerblom, Sidas informationschef.

I fjol, då en motsvarande undersökning gjordes, var det 77 procent som ansåg att kampen mot aids var mycket viktig. Ökningen på 6 procentenheter är statistiskt säkerställd.

Det svenska engagemanget för kampen mot fattigdomen är uppenbarligen stort. Åtta av tio svenskar säger att de själva är beredda att göra något för att millenniemålen ska vara möjliga att uppnå. Här är kvinnor och yngre överrepresenterade, säger Johan Åkerblom.

De allra flesta som säger sig vara beredda att själva bidra vill göra detta genom att stödja frivilligorganisationer. Men 18 procent svarar också att de är beredda att förändra den egna livsstilen, exempelvis genom att handla rättvisemärkt eller ekologiskt eller genom att åka kollektivt. 10 procent kan tänka sig att bidra genom att påverka politiker och opinion.

Ladda ner undersökningen på www.opinion.se. Mer info om Millenniemålen: www.undp.se.

Övriga frågor kontakta Sidas pressenhet 08-698 55 55