Skatteverket

Unga allt mer negativa till svartjobb

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 09:44 CEST

Andelen ungdomar i de större städerna som tycker att det är okej att jobba svart har under det senaste året minskat från 29 till 21 procent. Det visar en ny undersökning från Riksskatteverket (RSV).

Varje år går samhället miste om cirka 50 miljarder kronor i skatt på grund av svartjobb i olika former. Undersökningar som RSV har gjort visar att ungdomar är väsentligt mer positiva till svartjobb än andra.

Men nu minskar andelen ungdomar som tycker att det är okej att jobba svart. En ny undersökning i femton av Sveriges största kommuner visar en minskning från 29 till 21 procent på ett år. Enligt en mindre undersökning är minskningen i landet som helhet mer blygsam, och inte heller statistiskt säkerställd, från 25 till 22 procent.

– Det är för tidigt att tala om ett trendbrott. Men de nya siffrorna stärker oss i uppfattningen att vi är på rätt väg, säger RSV:s informationsdirektör Sten Eriksson. Vi måste arbeta med attityder för att se till att de skatter som är demokratiskt beslutade också kommer in.

RSV inledde förra året en flerårig informationskampanj för att försöka påverka ungdomarnas positiva attityd till svartjobb. Förra årets kampanj uppmärksammades av nio av tio ungdomar och fick varannan att börja prata om skatter.

Undersökningen gjordes av GfK Sverige i mars 2003. Totalt genomfördes 1 951 telefonintervjuer med ungdomar mellan 16 och 20 år, fördelat på 1 500 intervjuer i femton större kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg, Umeå, Sundsvall, Gävle, Borås, Växjö och Karlstad) och 451 intervjuer i en riksundersökning.

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna.
Webbplats: www.rsv.se

Informationsdirektör Sten Eriksson
Direkttel: 08-764 89 30

Projektledare Peter Rödin
Direkttel: 08-764 82 33

Kontrollstrateg Anders Stridh
Direkttel: 08-764 81 53

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69