Konsumentverket

Unga arbetslösa blir ekonomismarta

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 11:18 CET

Den ekonomiska krisen skördar många offer. Till de mest utsatta grupperna hör arbetslösa ungdomar utan ersättning från A-kassan. Nu lanserar Folkuniversitetet, Konsumentverket och Finansinspektionen ”Ekonomismart”, en riktad utbildningssatsning mot just denna grupp.

Vardagsekonomi på snål budget, konsumenträtt, boendefrågor och reklam står på schemat för de arbetslösa ungdomar som deltar i den nya utbildningssatsningen.
– Att bli ekonomismart innebär att vara bättre rustad att hantera de ekonomiska problem som följer i spåren av arbetslösheten, konstaterar Katrin Rundström, projektledare vid Folkuniversitetet.

Projektet sker i nära samarbete med kommunernas socialförvaltningar och de lokala budget- och skuldrådgivarna, som även deltar aktivt i undervisningen.
Utbildningen som löper över två heldagar är kostnadsfri för kommunerna. Utvärderingarna av den testverksamhet som genomförts under hösten är uteslutande positiv läsning.
– Vi tar avstamp i ungdomarnas vardag, det tror jag är en framgångsnyckel. Även kursdeltagare som inledningsvis är klart skeptiska inser att man kommer att ha nytta av de här utbildningsdagarna, säger Katrin Rundström.

Under hösten beviljades projektet ekonomiskt stöd under en treårsperiod från Allmänna arvsfonden, vilket innebär att Ekonomismart under 2010 övergår från att vara en regional satsning till att bli en nationell angelägenhet.
– Vi kommer initialt att fokusera på kommuner där ungdomsarbetslösheten växer kraftigt. Till att börja med lägger vi mycket krut på trestadsregionen (Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg) och Göteborg, säger Katrin Rundström.

Konsumentverkets GD Gunnar Larsson ser ett växande behov av insatser mot den aktuella målgruppen.
– Den galopperande ungdomsarbetslösheten skördar allt fler offer. Med den här satsningen vill vi och våra samarbetspartners dra vårt strå till stacken för att minska skadeverkningarna av krisen, konstaterar han.

Kontaktpersoner:
Katrin Rundström, projektledare, Folkuniversitetet
Tel: 054-19 58 47
Elisabeth Hedin, enheten för privatekonomi, Konsumentverket
Tel: 054-19 41 04