FORES

Unga beredda att jobba till betydligt lägre lön

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 10:54 CET

Sveriges arbetslösa är beredda att jobba till lägre lön och anser att kostnader för att anställa är ett stort hinder för arbetsgivare att anställa. Det är några av slutsatserna av den enkätundersökning av 500 arbetslösas situation som tankesmedjan FORES låtit göra.

Tankesmedjan FORES har i en enkätundersökning frågat 500 arbetslösa hur de ser på arbetslösheten. Undersökningen är förmodligen den största av den här karaktären som gjorts utanför de offentliga institutionerna och är genomförd i samarbete med Swedbank och Novus Opinion.

- Både politiker och arbetsmarknadsexperter talar ofta om arbetslösa. Något förvånande har forskare däremot mycket sällan talat med de arbetslösa själva och frågat hur de ser på sin situation, säger Martin Ådahl, VD på FORES.

Analysen av materialet är uppdelad i två delar. Den första delen är gjord av Swedbanks Magnus Alvesson och berör jobbsökande, rörlighet, arbetsmarknadsåtgärder och företagande. Den andra delen, som FORES analyserat, rör löner, anställningstrygghet och hinder för jobb.

Undersökningen visar att hela 59 procent av de arbetslösa, 7 av 10 unga arbetslösa, är beredda att ta ett jobb med lägre lön.  3 av 10 är beredda att gå ned kraftigt i lön, med 20 procent. Kostnader för att anställa anges som det främsta hindret för jobbskapande. Fyra av tio är beredda att avstå från LAS för att få jobb. Bland ungdomarna tror över hälften att de inte kommer anställas till den lön och anställningstrygghet som gäller.

I Swedbanks analys framhävs att en mycket stor majoritet är beredd att byta bransch och att arbeta deltid, i synnerhet kvinnor och unga.  Däremot är det mycket få som är beredda att flytta. Nästan hälften  av de arbetslösa vill också starta eget, men möter hinder.

- Svaren pekar på att löner och villkor inte är flexibla nog att öppna dörren för de arbetslösa i undersökningen, som är beredda att gå långt för att få jobb. Det liknar vad nationalekonomer brukar kallas insider-outsider, där ”outsiders” arbetslösa inte påverkar lönebildningen, säger Martin Ådahl.

Studien finns att ladda ner på www.fores.se

Kontakt:

Martin Ådahl, VD, FORES. 0730 - 88 52 61,

martin.adahl@fores.se

Magnus Alvesson, Swedbank 070-610 33 41,

magnus.alvesson@swedbank.seBifogade filer

PDF-dokument