Lunds universitet

Unga forskare från hela värden samlas i Lund - workshop med fokus på inflammationsforskning

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 11:43 CEST

Fler än 100 unga forskare från hela världen samlas i Lund den 2-13 september inom ramen för Baltic Summer School 2007, tema inflammatoriska sjukdomar. Inflammation har visat sig vara nyckeln till utvecklingen inte bara av klassiska autoimmuna, exempelvis reumatism och MS, och allergiska sjukdomar, utan också av andra stora folksjukdomar som åderförkalkning, psoriasis och Alzheimer.

Den framgångsrika anti-inflammatoriska anti-TNF-behandlingen har inneburit en revolution för reumatoid artrit patienterna idag. Vilken roll kommer inflammatorisk diagnostik och terapi ha för behandlingen av andra sjukdomar i framtiden?

Frågor som dessa och grundläggande inflammationsbiologi kommer att belysas på det internationella mötet.

Baltic Summer School är en internationell workshop och kurs som arrangerats sedan 1999 och lockar deltagare från hela världen. Mer än 55 internationellt erkända forskare kommer att föreläsa i Lund och kursledare Bo Nilson på klinisk mikrobiologi och immunologi är mycket glad över att så många internationella toppforskare från Europa, USA och Japan har tackat ja till att föreläsa.

Mötet arrangeras av de tre Medicinska fakulteterna i Lund, Köpenhamn och Kiel och koordineras av Rikard Holmdahl på avdelningen för medicinsk inflammationsforskning i Lund. Mötet ingår som en del av en kurs, Baltic Summer School (BSS) 2007 för unga forskare och kliniker och stöds av EUs Marie Curie Program, Vetenskapsrådet, Active Biotech, AstraZeneca, BioInvent, Biovitrum, Merck, Novo Nordisk, LEO Pharma och Ferring.

Titeln för mötet är INFLAMMATION: A Key to Common Complex Diseases.

Program


Kontakt:
Dr. Bo Nilson,tel: 046-173544, mobil: 0706-091904
e-post: Bo.Nilson@mbfys.lu.se
Professor Rikard Holmdahl, tel 046-2224607,
e-post: Rikard.Holmdahl@med.lu.se

Katrin Ståhl