Vetenskapsrådet

Unga forskare framgångsrika i humsam-utlysning

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 10:18 CET

122 forskare får dela på 379 miljoner kronor i årets beslut om bidrag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

- Unga forskare, särskilt yngre kvinnor, hävdar sig väl i konkurrensen, vilket är något som upprepas från tidigare år. Det är glädjande, säger professor Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap.

Majoriteten av de forskare som sökt och också beviljats bidrag är födda under 1960-talet. 60-talisterna har en beviljandegrad på 14 procent, att jämföra med 9,1 procent för forskare födda under 1950-talet. På andra plats, med en beviljandegrad på 13,1 procent, kommer forskare födda 1970 eller tidigare.

Ett utmärkande drag för 2010 års utlysning är den ovanligt rika förekomsten av tematiska program. Här återfinns stöd till kultur- och kulturarvsforskning och stöd till forskning om civilsamhället, båda initierade av regeringen. Här återfinns också stöd till forskning om samhällets globalisering och forskning om människan behov och bruk av fiktion.

Mer pengar till forskningsprojekten
Beviljandegraden för de vanliga projekten, initierade av forskarna själva, är lägre jämfört med förra året (11,9 procent jämfört med 14,7 procent 2009), trots att det har kommit in färre ansökningar.

–       Förändringen beror bland annat på att Vetenskapsrådet har beslutat att höja medelbidragen på grund av lärosätenas nya hanteringsätt när det gäller så kallade indirekta kostnader. Det innebär att de enskilda forskningsprojekten får mer pengar. Medelbidraget ligger på cirka 950 000 kronor per år, jämfört med cirka 750 000 kronor tidigare år. En annan förklaring är att humanister och samhällsvetare har börjat röra sig mer mot experimentell forskning, vilket är en positiv utveckling.  Den kostar och måste få kosta, säger Arne Jarrick.

Totalt inkom 984 ansökningar i årets utlysning, varav 122 beviljades vilket ger en beviljandegrad på 12,4 procent. 439 av de sökande var kvinnor, 545 var män. Beviljandegraden var 11,2 procent för kvinnor (49 beviljade ansökningar) och 13,4 procent för män (73 beviljade ansökningar).


Länk till beviljade bidrag och statistik

 

För mer information, kontakta:
Professor Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, 08-546 44 324, arne.jarrick@vr.se
Helena Bornholm, informationsansvarig, 08-546 44 350, helena.bornholm@vr.se


Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.