Nätverket unga för tillgänglighet

Unga funktionsnedsatta testar tillgängligheten i vallokaler

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 07:50 CEST

Att rösta är en demokratisk rättighet. Nätverket Unga för tillgänglighet ska i en gemensam aktion på valdagen den 19 september undersöka om det är en verklighet genom att pröva tillgängligheten i våra vallokaler.

Rapporter från tidigare år visar att många personer med funktionsnedsättningar tvingas vända i dörren till vallokaler runt om i landet och hindras därmed från att rösta. Orsaken är bristande tillgänglighet. Detta vill nätverket Unga för tillgänglighet göra någonting åt.

Tidigare år har våra medlemmar klagat på flera saker som har hindrat dem från att rösta i en vallokal. Vi vill helt enkelt se om det har skett någon ändring efter den kritik som har framförts mot otillgängliga vallokaler, säger Anna Kain Wyatt från Unga Hörselskadade.

Listan över otillgänglighet i vallokaler kan göras lång. Lokalerna går inte att komma in eller röra sig i och röstskärmarna sitter för högt upp för rullstolsburna. Det finns ämnen som orsakar allergiska reaktioner hos allergiker. Punktskrift saknas för personer med synnedsättning och teckenspråk saknas för personer med hörselnedsättning. Vidare finns det ingen möjlighet för personer med synnedsättning att personrösta utan att behöva avslöja för andra vem man vill kryssa för.

Det här hindrar våra medlemmar från att rösta. Så här får det inte gå till i en demokrati. Det strider mot regeringsformen och vallagen. Valmyndigheten har misslyckats med sitt uppdrag, att se till så att alla röstberättigade ska kunna rösta, säger Victoria Öjefors från Unga Synskadade

Aktion den 19 september

Nätverket Unga för tillgänglighet består av flera olika ungdomsförbund för personer med funktionsnedsättning. På valdagen den 19 september genomför de tillsammans en aktion för att visa på de otillgängliga vallokalerna och inbjuder alla som vill hjälpa till att gå in på hemsidan tillgängligt.nu för mer information. Resultatet av aktionen kommer även att redovisas där.

Kontakt

Anna Kain Wyatt, ledamot Unga Hörselskadade

anna.kain.wyatt@uh.se, 070-774 30 75

Victoria Öjefors, ordförande Unga Synskadade

victoria.ojefors@ungasynskadade.se 073-322 32 54

Nätverket Unga för tillgänglighet är en informell sammanslutning av flera ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättningar. De som ingår är Riksförbundet för social hälsa, Svenska celiakiungdomsförbundet, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade, Ung med psoriasis, Unga RBU-are, Unga Reumatiker, Unga Rörelsehindrade och Unga Synskadade