Statistiska centralbyrån, SCB

Unga halkar efter i välfärden

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 12:42 CET

Tidskriften Välfärd Nr 4 2003:

Utvecklingen under 1990-talet innebar markanta förändringar av ungdomars möjligheter att etablera sig i vuxenvärlden. Arbete och familjebildning skjuts upp i åldrarna och de unga halkar efter i välfärden.

Andelen sysselsatta ungdomar, i åldern 20-24 år, minskade kraftigt under 1990-talets första år och har sedan dess förblivit på en betydligt lägre nivå än före 1990-talskrisen. Skillnaden i real medianarbetsinkomst mellan unga sysselsatta i åldern 20-24 år och samtliga sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år ökade under 1990-talet och fattigdom är i dag mer utbredd bland ungdomar än i övriga åldersgrupper.

Senarelagd familjebildning
Den sedan tidigare påbörjade senareläggningen av eget boende och av familjebildning fortsatte under 1990-talet. I dag är omkring 40 procent av männen och cirka 25 procent av kvinnorna i åldern 20-24 år kvarboende hemma. Barnafödandet skjuts upp i åldrarna, endast cirka 3 procent av männen och omkring 10 procent av kvinnorna i åldern 20-24 år har barn.

Se vidare artikeln ”Ungdomar – en grupp i kläm”.

I samma nummer av tidskriften Välfärd finns också bland annat artikeln
”Sveriges sociala utgifter – ungefär som i övriga Europa”

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning har tidigare publicerats i ”Välfärd och ofärd på 90-talet”, Rapport 100, SCB 2003

Tidskriften Välfärd och rapporter kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00, fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Producent
SCB, Social välfärdsstatistik
104 51 Stockholm
Fax 506 940 05

Förfrågningar
Tommy Lindkvist
Tfn 08-506 947 26
Epost tommy.lindkvist@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.