Unga Klara

Unga Klara undersöker Uppfostran – barns och ungas röster, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:03 CEST

Allmänna Arvsfonden har beviljat ett projektanslag till Unga Klara på 2 980 000 kr för att undersöka ämnet uppfostran, utifrån barns och ungas synvinkel. Genom olika konstnärliga och mänskliga perspektiv – men alltid i nära samarbete med publiken – vill Unga Klara utforska vad uppfostran är, vad den vill vara och vad den gör med oss. Under projektets första år fokuserar vi på familjen, för att sedan vidga synen på vad uppfostran handlar om.

Idén med Unga Klaras kommande projektsatsning Uppfostran – Barns och ungas röster är att lösa upp och fördjupa begreppet, föreställningen om och makten kring uppfostran genom att föra in barns och ungas egna röster och berättelser i sammanhanget. I projektet ingår en rad aktiviteter där ungas egna tankar och skapande står i centrum, och där vi på olika sätt försöker utnyttja teaterns möjligheter till fördjupad dialog och gestaltning.

Tre aktiviteter som redan tjuvstartat är Öppen Scen, Unga Klara Animation och Teater och samtal.

Öppen Scen är en hemsida där barn och ungdomar kan ladda ner ännu opublicerade texter, övningar och avsnitt till kommande teaterföreställningar från Unga Klara. Genom att fritt tolka, gestalta och spela in scenerna för att sedan ladda upp scenerna/filmerna på Öppen Scen. Där kan barn och ungdomar kommentera varandras gestaltningar, jämföra, diskutera tolkningar, estetiska lösningar etc. Unga Klara kommer i sin tur att ge feedback, svara på frågor och berätta om sitt arbete. För mer information se www.oppenscen.se

Unga Klara Animation -Unga Klara undersöker Uppfostran genom att besöka skolor och tala med barn och ungdomar om uppfostran. Eleverna får i sin tur göra storyboards på temat och besöka Unga Klara för att på plats på teatern animera sina filmer.

Teater och samtal -En kortare teaterföreställning följs av samtal och diskussion utifrån föreställningens ämne och publikens egna erfarenheter.

Uppfostransprojektet på Unga Klara kommer att pågå under tre år. Resultatet av den konstnärliga processen kommer att bli teaterföreställ­ningar som bygger på de berättelser av barn och unga som framkommer i projektet. Den första föreställningen: Uppfostrarna och De ouppfostringsbara kommer att ha premiär i mars 2011 på Unga Klaras scener vid Sergels Torg i Stockholm.


Samarbetspartners

I uppfostransprojektet samarbetar Unga Klara bland annat med BRIS – Barnens rätt i samhället, Södertälje kommun, Familjevårdsstiftelsen i Göteborg och Barnfrid Stockholms stad.

För mer information kontakta Stina Wikström på Unga Klara stina@ungaklara.se eller 08-506 20 372.

Pressbilder finns på Unga Klaras hemsida.

Unga Klara vill genom teater involvera barn och unga i en professionell konstnärlig process, för att inspirera och utmana dialogen om de viktigaste frågorna i livet.

Bifogade filer

PDF-dokument