Industrifonden

Unga kunskapsintensiva entreprenörsföretag tror på euron, norrlandsföretagen mest positiva

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 08:59 CEST

En majoritet av entreprenörerna i kunskapsintensiva tillväxtföretag, 62 procent, anser att ett svenskt valutabyte till euro kommer att påverka det egna företaget positivt eller mycket positivt, endast 3 procent tror på negativ påverkan. Detta visar Industrifondens och CONNECTs Entreprenörsbarometer för våren 2003(1).

Entreprenörerna gör bedömningen att konkurrenskraften hos de svenska kunskapsintensiva entreprenörsföretagen som helhet kommer att stärkas om Sverige inför euron. 63 procent av företagen tror att konkurrenskraften ökar, 34 procent tror att den kommer vara oförändrad och endast 3 procent tror att den kommer försvagas.

Bedömningen om eurons påverkan är nästan oberoende av region och bransch. Tron på euron är störst i norra Sverige följt av Stockholm.

Över 60 procent tror att affärsmöjligheterna och exporten kommer att öka som effekt av euron i Sverige, över 50 procent bedömer att det blir lättare att attrahera investerare samt att få lån till goda villkor. Kring 40 procent tror på ökad lönsamhet, bättre tillgång på kvalificerad arbetskraft och förbättrade importmöjligheter. På inget av dessa områden kommer andelen negativa över 5 procent