Alecta

Unga kvinnor sjukskrivna tre gånger oftare än män

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 10:54 CEST

Vår hälsobarometer visar att kvinnor är sjukskrivna dubbelt så ofta. I åldrar under 35 är långtidssjukskrivningar tre gånger vanligare bland kvinnor än män.

Alecta presenterar varje kvartal sin Hälsobarometer som baseras på statistik på sjukskrivningar bland de 650 000 tjänstemän som omfattas av Alecta. Syftet är att öka kunskapen om de samhällskostnader som långtidsskrivningar innebär för samhället.

Antalet nyanmälda långtidssjukskrivningar minskar stadigt sedan andra halvåret 2002. Trenden fortsätter med en minskning med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal 2005.
Men minskningen gäller framför allt bland män. Totalt är det dubbelt så många kvinnor som blir långtidssjukskrivna. Framförallt är det stora skillnader bland yngre. Det är tre gånger fler kvinnor än män under 35 som sjukskrevs i minst 90 dagar. Skillnaderna mellan könen har varit konstant de senaste åren. Bland personer över 45 år är könsskillnaderna mindre.

- Jag tror att det bland annat beror på duktighetssyndromet, att kvinnor har så stora prestationskrav på sig, säger Paul Larsson ansvarig för Hälsa på Alecta.

Stressrelaterad sjukskrivning vanligast
Vanligaste sjukskrivningsorsaken är stressrelaterade orsaker (19 procent), följt av depression (13 procent) och ryggvärk (5 procent). Totalt minskade sjukskrivningarna med 16 procent och sjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa minskade med 14 procent.

För mer information:
Paul Larsson, chef Hälsa och Välfärd, Alecta
Telefon: 070-209 96 59

Johan Anderson, pressansvarig, Alecta
Telefon: 070-288 68 11.