Socialdepartementet

Unga med funktionshinder slipper sjuklön

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:54 CEST

I morgon tar regeringen beslut om en lagrådsremiss med förslag som innebär att arbetsgivare som anställer unga som tidigare haft aktivitetsersättning slipper betala sjuklön under ett år.

Det är viktigt att också underlätta för unga med aktivitetsersättning att komma i arbete. Personer med aktivitetsersättning har större erfarenhet av arbetslöshet än övriga jämnåriga. Det finns stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster med att få fler i arbete. Det gäller framförallt de människor som i början av såväl vuxenlivet som det tänkta arbetslivet står långt ifrån ett arbete.

- Det är ytterst angeläget att i dessa svåra ekonomiska tider kunna presentera ytterligare ett förslag som gör det lättare att anställa. Speciellt bra är det att åtgärden riktas till en grupp som har särskilt svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Förslaget, som lämnas till Lagrådet fredagen den 24 april, föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34