De rödgröna i Region Skåne

Unga och anhöriga i satsning på psykiatrin

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2015 07:05 CET

Region Skåne kommer att satsa ytterligare 26 miljoner på psykisk hälsa. Det är statens riktade insatser inom ramen för psykiatriöverenkommelsen som landar ner i Skåne. I satsningen finns bl.a. åtgärder för att stärka de anhörigas situation och att unga vuxna ska garanteras en fast kontaktperson efter första besöket.

När Region Skånes beredning för psykiatri, primärvård och tandvård (PPT) sammanträder den 9 mars finns ett flertal satsningar på psykiatrin på dagordningen

Barn som närstående inom psykiatrin har tidigare uppmärksammats men nu kommer det också att satsas på stöd till vuxna. Region Skåne avsätter därför 2 miljoner kronor till utvecklingsprojekt som ska ske i nära samarbete med anhörig- och brukarföreningar.

Anders Åkesson (MP) är ordförande i PPT

- De anhörigas roll i vårdsituationen är väldigt viktig som en stödjande roll i tillfrisknandet. Det gäller att sjukvården stödjer dem i deras insats. Många anhöriga går igenom tunga perioder och då måste sjukvården finnas där som ett stöd. Här har anhörigföreningar spelat en stor roll och de måste få ett utvecklat stöd.

Unga vuxna ska garanteras en fast kontaktsköterska efter första besöken inom psykiatrin. Till denna satsning anslås 3 miljoner kronor. Erfarenheterna inom den kroppsliga vården med en fast vårdkontakt är goda och det kommer nu för första gången att provas inom psykiatrin.

- Detta har varit något som efterfrågats från anhörig- och brukarföreningar och jag är väldigt glad att vi nu kan starta upp denna verksamhet. Kontinuiteten i vården är viktig och att ha kontakt med en och samma person från första början hjälper mycket, säger Åkesson.

För de patienter som både har behov av psykiatrin och av kommunens insats ska en samordnad vårdplan inrättas. För att öka antalet gjorda planer sker detta med en modell där varje vårdgivare får ersättning per plan med 3000 kr inom barnpsykiatrin och med 2000 kr i vuxenpsykiatrin. Totalt avsätts 6 miljoner kronor för detta område.

I övrigt går 16 miljoner kronor till ett flertal utvecklingsprojekt för att öka kvaliteten på den psykiatriska vården. Här återfinns satsningar på läkemedelsgenomgångar, förbättrad vård till patienter med psykos, utveckling av vård till de med ätstörningar och självskadebeteende och vård till äldre med psykiska sjukdomar.

För mer information:

Anders Åkesson (MP)
Regionråd, Region Skåne
044-309 32 86
anders.akesson@skane.se


Stefan Brandt
Politisk sekreterare (MP), Region Skåne
044-309 34 62
stefan.brandt@skan.se

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.