Ungdomsstyrelsen

Unga och nätverkskulturer

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:53 CET

PRESSINBJUDAN

Unga och nätverkskulturer

Tid: den 1 december 2006 klockan 10.00-18.30
Plats: Scandic Elmia, Elmiavägen 8, Jönköping

Välkommen på en konferens om unga och nätverkskulturer!

Unga möts på nätet och organiserar sig i nya former. Hänger samhället med? Förstår vi vad som händer - och om inte, är det ett problem?

Under de senaste åren har ny informationsteknologi fått ökad betydelse, inte minst för unga. Stora förändringar har skett i ungas kulturvanor, fritidsaktiviteter och organisering. Hur påverkar detta ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet?

I samband med datorspelsmässan Dreamhack anordnar Ungdomsstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt Jönköpings kommun en konferens på temat Unga och nätverkskulturer.

På konferensen Unga och nätverkskulturer presenteras forskning och verksamhetsexempel. Här behandlas bland annat frågor om hur möten kan ske på internet, datorspelandets effekter, samt vilka kultur- och fritidspolitiska utmaningar som utvecklingen medför.

Saxat ur programmet:

Politiskt deltagande i en digital värld

Flickors syn på kroppen i dagböcker på nätet

Progressivt motstånd på internet – ett kulturanalytiskt perspektiv på bloggar, hemsidor och communities

Datorspelande som bildning och kultur

Fildelningens moralsociologi

Distanserad intimitet – nya former för möten
Ingen anmälan nödvändig för journalister.

Läs hela programmet:
http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/unga_och_natverkskulturer_program.pdf

Läs mer om konferensen:
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,6442,00.html


För mer information:

Sara Arborén, pressinformatör
tfn 0702-10 42 06, sara.arboren@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.