Unga Örnars Riksförbund

Unga Örnar kräver en läxfri skola, skolsköterska varje dag och att Barnkonventionen blir svensk lag!

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2013 21:49 CEST

Unga Örnar kräver en läxfri skola, skolsköterska varje dag och att Barnkonventionen

blir svensk lag!

Under helgen har Unga Örnar genomfört sin 19:e kongress med närmare 200 barn och ungdomar från hela landet på Bommersvik utanför Södertälje. Bland besluten finns krav på en läxfri skola och satsningar på en bättre elevhälsa.

– Vi har haft en fantastisk kongress med barns rätt i fokus. Våra ombud är unga från hela Sverige och har fattat massor av beslut som kommer att stärka barnens ställning i Sverige när det blir praktisk politik av förslagen, säger Fredrik Lundh Sammeli, från Luleå som omvaldes som förbundsordförande för Unga Örnar.

Kongressen har tagit ställning för en läxfri skola. Idag speglar skolan vad föräldrarna kan. Vi vill en skola som ger alla barn lika förutsättningar i livet, jämlika barn leka bäst. Kongressen beslutade även att kräva att barnkonventionen skall göras till svensk lag och att barnkonsekvensanalyser ska ske innan alla beslut som berör barn.

- Ut från kongressen vandrar ett tuffare och vassare Unga Örnar. Vi kommer fortsätta driva att barnkonventionen görs till svensk lag. Men det räcker inte med det. Vi kräver att alla kommuner i Sverige inrättar lokala barnombudsmän med uppgift att säkerställa barns rätt till makt och inflytande säger Fredrik Lundh Sammeli.

Några barnpolitiska beslut från kongressen i korthet

* Alla barn har rätt till heltid på förskola och fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning.

* Skolsköterskor ska finnas på skolorna alla dagar och elevhälsoarbetet måste prioriteras.

* Barn ska inte kunna bli vräkta från sina hem.

* Barnkonsekvensanalyser ska genomföras innan alla beslut som berör barn.

* Alla elever ska ha rätt att utvärdera sina lärare.

* Alla kommuner ska ha en barnombudsman för att säkra barns intressen.

* Mediciner och läkemedel till barn i Sverige ska vara helt avgiftsfria.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lundh Sammeli, förbundsordförande,
(presstelefon 070-623 74 64)

Lenita Karlsson, förbundssekreterare,
(070-623 74 63)

Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som kämpar för barns rättigheter
i Sverige och i världen. Vi bedri­ver spännande läger och utmanande verksamhet
och hos oss räknas allas röster. I Unga Örnar har alla rätt att ha kul!

Läs mer på www.ungaornar.se


Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som kämpar för barns rättigheter i Sverige och i världen. Vi bedri­ver spännande läger och utmanande verksamhet och hos oss räknas allas röster. I Unga Örnar har alla rätt att ha kul! Läs mer på www.ungaornar.se