Ungdomar.se

​Unga påverkar makthavare för ett hållbart Eskilstuna 2030

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 16:08 CEST

9 av 10 unga i Sverige anser att världen behöver bli mer hållbar. Samtidigt uppger varannan ung att de inte upplever att de har möjlighet att engagera sig och påverka för en bättre värld. 23-24 augusti kommer we_change, till Eskilstuna för att skapa en plattform för gymnasieelever där de tillsammans med makthavare skapar den hållbara framtid de har rätt till.

91 procent av Sveriges unga anser att världen behöver bli mer hållbar. Detta visar en enkätundersökning utförd på Ungdomar.se i februari 2017 med över 1100 svarande i åldrarna 14-25 år. Samtidigt är det bara 37 procent som vet vad de ska göra för att skapa en bättre värld och varannan ung upplever att de inte alls har möjlighet att engagera sig och påverka. För att ge unga möjlighet att vara med och skapa den framtid som de har rätt till och bidra till att de globala målen uppnås arrangeras we_change – Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, i Eskilstuna den 23-24 augusti. We_change samarrangeras med Eskilstuna kommun med syfte att involvera ungas åsikter och tankar i visionsarbetet för hur Eskilstuna ska utvecklas fram till 2030.

– Unga utesluts alltför ofta från beslut och samtal som påverkar deras framtid. Jag möter ofta yngre personer som gett upp sina drömmar just för att de känner att de inte blir tagna på allvar. Jag vill ge dem kraften och självförtroendet att våga drömma om och agera för en bättre värld, säger Evyn Redar, inspiratör we_change 2017.

För att ge unga möjlighet att vara med och skapa den framtid som de har rätt till och bidra till att de globala målen uppnås arrangeras we_change – Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Årligen besöker we_change åtta städer och möter tusentals gymnasieelever. I år sker turnén tillsammans med inspiratörerna Evyn Redar och Björn Fondén. Den 23-24 augusti kommer we_change till Eskilstuna för att möta över 1000 gymnasieungdomar och skapa en unik plattform där unga, myndigheter, kommun, näringsliv, skola och andra samhällsaktörer möts och tillsammans engagerar sig för en hållbar värld genom inspirationsföreläsning, paneldiskussioner och workshops. Ett särskilt fokus ägnas åt att involvera unga i arbetet med att forma ett hållbart Eskilstuna och vision 2030 som Eskilstuna kommun utvecklar i samspel med invånare i Eskilstuna under sommaren.

– Det är vi unga som sitter på förändringskraften som behövs för att skapa en bättre, mer hållbar värld. Därför är det superviktigt att vi släpps in och ges utrymme att göra våra röster, tankar och idéer hörda, säger Björn Fondén, inspiratör we_change 2017.

– De globala målen och ungas perspektiv kring hur platsen, och vi som bor och verkar i den ska utvecklas framåt, är bland de viktigaste underlagen när en vision formuleras för Eskilstuna. Genom we_change får vi diskutera globala, nationella och lokala perspektiv tillsammans, säger Charlotte H. Kindmark, Projektledare Mitt Eskilstuna 2030, Eskilstuna Kommun.

Många unga upplever idag en oro och hälften av de svarande i ovan nämnd enkätundersökning tror att vi går mot en mer utmanande och mörk framtid. we_change arrangeras för sjätte året i rad och har genom åren mött och gett över 35 000 gymnasieelever verktyg för att agera för ett hållbart samhälle. Detta har lett till att fler engagerar sig lokalt, att unga har återfått tron på sig själva som förändringsagenter och fått hopp inför framtiden.

Tider och plats:

Öppet för extern media onsdag 23 augusti

Förmiddagspass
Tid: 9.00 - 11.15 Plats: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8

9.00 Inspirationsföreläsning med Evyn Redar och Björn Fondén
10.00 Paneldebatt med H&M, Sida, Eskilstuna kommun och IKEA. Modereras av Evyn Redar och Björn Fondén.
11.15 Möjlighet för intervjuer med inspiratörer, samarbetsaktörer och ungdomar

Eftermiddagspass
Tid: 13.00 - 15.30 Plats: Rinmansgymnasiet

13.00-15.30 Workshops med we_change samarbetspartners

Hjärtligt välkomna att närvara under hela dagen

Samarbetspartners we_change Eskilstuna: Eskilstuna kommun, IKEA, Sida, H&M och Naturskyddsföreningen

För ytterligare information kontakta Lucella Bergström, kommunikationsansvarig, lucella@ungdomar.se, 076 001 06 04

Ungdomar.se har sedan år 2000 arbetat för att skapa ett schyst samhälle där unga tas på allvar, inkluderas och får pepp och stöd i vardagen. Utöver webbsajten med ca 80 000 unika besökare i veckan driver Ungdomar.se även hållbarhetsprojektet we_change – Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling – vars syfte är att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld.

I februari 2014 lanserade Ungdomar.se Kom igen! - en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk och fysisk ohälsa bland landets unga.

Ungdomar.se och we_change är del av stiftelsen Fryshuset.