My Human Rights

Sachsska stärker unga patienter och deras rättigheter med My Human Rights

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2017 19:49 CEST

Sachsska barn- och ungdomssjukhus har under lång tid arbetat med att integrera kunskap om Barnkonventionen i sin dagliga verksamhet. En del i detta arbete har varit föreningen My Human Rights material "Jag är ett barn. Jag har rättigheter.".

”Att unga får ta del av sina rättigheter är viktigt, att unga patienter som befinner sig i en utsatt situation får det känns extra viktigt”, säger Emma Wistrand grundare och initiativtagare till materialet och föreningen My Human Rights.

Det viktiga arbete som Sachsska gör är inspirerande, tycker Emma. Hon berättar vidare att Sachsska på uppdrag av Stockholms Läns Landsting utbildat 100 barnrättsombud. Ombuden ingår i ett nätverk som samverkar mellan sjukhusen och dra nytta av varandras erfarenheter. Alla har fått materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.”.

I det skriv- och läsfrämjandeprojekt projektet ”Läs & Rätt” har Sachsska tillsammans Södersjukhusets bibliotek tagit fram bokvagnar och boklådor där materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” är en del. Ett mål för ”Läs & Rätt” är just att informera alla unga patienter om att de har rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Sachsska har också anordnat events med fokus på barn och ungas rättigheter där de delade ut lådor till alla medarbetare.

”Tänk om alla som möter unga patienter kunde arbeta på detta medvetna sätt. Då skulle kanske fler barn känna till sina rättigheter och våga kräva dem. Det är mot det målet vi alla måste sträva och arbeta”, menar Emma Wistrand. 

My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnors, mäns och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) , FN:s kvinnokonventionen (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.