LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Unga positiva till att rösta i Europaparlamentsvalet

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 09:40 CEST

Sju av tio unga väljare är positiva att rösta i valet till Europaparlamentet. Till skillnad från många tidigare undersökningar känner de flesta unga idag till valet, visar en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus Opinion för kampanjen Rösta 7 Juni.

- Vår målsättning är att fördubbla ungas valdeltagande i valet till Europaparlamentet. Nu ser vi att det är möjligt, säger Rösta 7 Juni:s kampanjledare Emma Stark.

Novus Opinion har på uppdrag av Rösta 7 Juni frågat 1000 personer mellan 18-28 år en rad frågor om deras kunskap och inställning inför valet till Europaparlamentet. Undersökningen visar bland annat att 37 procent svarar "Ja, absolut" på frågan om de kommer rösta i valet. Nästan lika många, 32 procent, svarar "Ja, kanske".

- Nu är det dags för oss att ta vara det på engagemanget och börja diskutera de sakfrågor och den politik som valet handlar om, säger Emma Stark.

56 procent av de som svarar i undersökningen svarar "2009" på frågan om när de tror att nästa val till Europaparlamentet är. Tidigare undersökningar har visat att väljarnas kännedom i början av året var betydligt lägre. Undersökningen genomfördes 3 april - 20 april, under en period när media lyfte fram väljarnas låga kännedom om Europaparlamentsvalet.

- Våra resultat visar att unga människor har ett intresse för sin samtid och att de i hög utsträckning tar till sig en medial debatt. Resultaten visar att uppmärksamheten gjort att kännedom om valet ökat, säger Arne Modig, chef för Novus Opinion.

En sammanställning av de första resultaten från undersökjingen finns bifogad pressmeddelandet. Den slutliga rapporten om ungas inställning inför valet till Europaparlamentsvalet presenteras på Europadagen 9 maj 2009.

Kontakt
Emma Stark
Kampanjledare Rösta 7 Juni
08 - 672 66 75
0733 - 10 50 08
emma.stark@rosta7juni.se

Gustav Edman
Pressekreterare LSU
08 - 672 66 76
0733 - 800 870
gustav.edman@lsu.se

Kampanjen Rösta 7 Juni finns för att få fler unga att rösta i valet till Europaparlamentet 2009. Vårt mål är att dubbla ungas valdeltagande och göra fler delaktiga i besluten. Rösta 7 Juni startades av LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer och drivs genom unga engagerade i våra medlemsorganisationer och runt om i svenska kommuner.