Rädda Barnens Ungdomsförbund

Unga sätter upp önskelista på kommunhuset

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 09:48 CET

I veckan kommer unga över hela landet att sätta upp önskelistor på de lokala kommunhusen. Det handlar dock inte om vilka önskelistor som helst, utan om krav som ungdomarna ställer på sin kommuns politiker.

Det handlar alltså inte om önskningar i form av vanliga julklappar, utan här önskas till exempel ”Mer elevinflytande i skolan”, ”Att den svenska skolan jobbar aktivt med normkritik” eller ”Att barn och ungas åsikter tas på allvar”.

– Kommunhusen är symboler för den politiska makten, som barn och unga ofta stängs helt ute ifrån. Därför är det en bra plats för våra önskelistor, säger Sara Thiringer, ordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Ungdomar, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer att sätta upp listorna på sina lokala kommunhus. Genom aktionen hoppas deltagarna kunna göra sina röster hörda, uppmärksamma politikerna på kraven och visa vägen mot ett mer rättvist samhälle där allas röst hörs. 

Kontakt: Hannah Olsson, 076-024 74 76

Vi är en unik barnrättsorganisation. Nästan 5000 barn och unga mellan 7 och 25 år är medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det gör oss till en av de större ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vi arbetar för att det som står i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli verklighet. Vårt arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, i våra olika grupper och genom samarbeten med andra.

Vårt högsta beslutande organ, förbundsårsmötet, samlar ett hundratal medlemmar som bestämmer över våra styrdokument. I dem regleras all vår organisering och verksamhet och vilka krav som vi ska ställa på makthavare och vilka frågor som vi ska prioritera främst i vårt arbete.

På detta sätt arbetar vi tillsammans för det som vi tror allra mest på. Genom att vi själva är barn och unga utgår vi från vår verklighet och vad som vi vet är bäst för oss. Vi är det enda ungdomsförbundet i Sverige som arbetar för barns och ungas rättigheter utan att vara bundna till ett parti. Det gör oss unika.