NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Unga välutbildade söker sig till konsultbranschen

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 11:49 CET

Nära hälften av alla konsulter är mellan 25 och 39 år. I andra branscher är de anställda ofta äldre. De allra flesta, 60 procent, har läst på universitet eller högskola. Samma siffra bland samtliga anställda är dryga 30 procent. Det framgår i det senaste nyhetsbrevet Nya Fakta och Statistik om Framtidens Näringsliv.

Konsulting är en tjänstebransch som vuxit kraftigt under 1990-talet. Branschen är bred och består ofta av tjänster inom IT, juridik, management, teknik och arkitektur. Under de senaste fem åren har mellan 9000-10 000 företag startats inom branschen varje år.

– Konsultbranschen är en viktig resurs under den nu pågående omvandlingen i svenskt näringsliv. De erbjuder företag och offentlig sektor särskild kompetens som det idag finns stor efterfrågan av, säger Nuteks tillförordnade generaldirektör Sune Halvarsson.

Konsulterna är också rörliga på arbetsmarknaden. Under förra året var en av fem konsulter nya i branschen medan en av sex lämnade den. Strukturomvandlingen har gjort näringslivet mer tjänsteintensivt. Att arbetskraften i konsultföretagen är rörlig och flexibel är ofta en förutsättning för att ett mer tjänsteinriktat näringsliv ska kunna ge tillväxt. För konsulterna är det ofta viktigt att kunna erbjuda kompetens och erfarenhet från en annan bransch. Att knyta rörlig arbetskraft med olika erfarenhet till sig är särskilt viktigt inom konsultbranschen.

Mycket få konsultföretag har fler än 500 anställa. Konsulter är ofta små arbetsgivare och majoriteten är enmansföretag. 2004 fanns 114 350 företag i branschen, 84 216 var enmansföretagare.


För mer information kontakta:
Jörgen Lindell, analytiker och projektledare för nyhetsbrevet Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv, 08-681 65 16


NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.