Statistiska centralbyrån, SCB

Unga vuxnas etablering i vuxenvärlden fördröjd

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 09:38 CEST

Ungdomars etablering - Generationsklyftan 1980-2003:

Unga vuxnas etablering i vuxenvärlden fördröjd

SCB genomför löpande analyser av olika befolkningsgruppers välfärdsutveckling, hur välfärdsklyftor förändras över tid, och hur de ökar och minskar. SCB:s undersökningar visar att generationsskillnaderna har vuxit så långt vi kan följa dem tillbaka i statistiken. Välfärden för unga vuxna (20-34 år) har utvecklats betydligt sämre än för äldre generationer, särskilt under sysselsättningskrisen i början av 90-talet.

I rapporten Ungdomars etablering beskrivs välfärdsutveckling med två ansatser. Vi visar hur unga vuxnas välfärd har förändrats inom ett tiotal välfärdskomponenter (sysselsättning, arbetsmiljö, inkomster, materiell levnadsstandard, politiskt deltagande, sociala nätverk, trygghet och säkerhet, samt hälsa). Vårt andra perspektiv gäller en systematisk välfärdsjämförelse med andra åldersgrupper. Rapporten visar:

• att unga vuxnas etablering i vuxenvärlden (med arbete, inkomster, levnadsstandard) fördröjdes på bred front. Etableringsfasen utsträcktes i tiden och avslutas vid allt högre levnadsålder
• att sysselsättning, inkomster, materiell levnadsstandard och hälsa var oförändrade eller t.o.m. minskade, jämfört med jämnåriga på 80-talet
• att 90-talskrisen innebar en djup nedgång för ungdomar, men att vi fick en markant återhämtning fram till 2003.
• att äldre generationer hade en väsentligt bättre välfärdsutveckling
• att generationsskillnaderna därför har ökat

Rapporten är tänkt som ett diskussionsunderlag kring generationskontraktet och för den framtida ungdomspolitiken.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna om unga vuxnas levnadsförhållanden är hämtade från SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) för åren 1980-2003. SCB har intervjuat 100 000 vuxna i åldrarna 20-84 år. Unga vuxna (20-34 år) jämförs systematiskt med äldre generationer och över perioden 1980-2003.

Publikation

Rapporten Ungdomars etablering (nr 108 i serien Levnadsförhållanden) kommer att publiceras i samband med SCB:s Välfärdsdag onsdagen den 19 oktober och kan läsas på SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Social välfärdsstatistik
104 51 Stockholm
Fax 08-506 940 05

Förfrågningar
Joachim Vogel
Tfn 08-506 949 30 arb, 08-571 680 17 bostad, 070-745 80 05
E-post joachim.vogel@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.