Ungdomsstyrelsen

UNGAS EKONOMISKA SITUATION

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 14:30 CEST

Unga vuxna har en sämre ekonomisk situation än äldre. Det tar allt längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden och unga har mindre pengar att röra sig med. Även om unga har skulder i mindre utsträckning än äldre blir de oftare vräkta från sina bostäder.Etableringsåldern, det vill säga den ålder när 75 procent av en årskull har arbete, stiger stadigt och ligger nu på 27 år för män och 29 år för kvinnor. Trots att arbetslösheten sjunker i Sverige är den fortsatt hög bland ungdomar. Med europeiska mått hade Sverige den sjunde högsta ungdomsarbetslösheten i EU under 2006.‑ Ungdomstiden är en tid i livet när mycket händer. De villkor som unga växer upp under lämnar inte sällan avtryck som de bär med sig långt fram i livet, säger Inger Ashing, chef för Nationell och kommunal ungdomspolitik på Ungdomsstyrelsen.Många ungdomar lever i en ekonomiskt utsatt situation. Ungdomar har lägre disponibel inkomst och en större andel ungdomar har låg ekonomisk standard* än motsvarande andel i andra grupper i samhället. Allra sämst har ensamstående unga med barn. Där har så många som hälften låg ekonomisk standard.Andelen ungdomar med betalningsföreläggande hos Kronofogden minskar men ungdomar är fortfarande överrepresenterade. Det är samtidigt en större andel unga som blir vräkta från sina lägenheter än bland befolkningen i övrigt.Unga är kraftigt överrepresenterade bland socialbidragstagarna. 4,5 procent av befolkningen fick under 2005 ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från socialtjänsten, jämfört med cirka 10 procent av 19–25-åringarna. En bidragande orsak är att ungdomar, trots högkonjunktur, ofta har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.– Många unga lever i en ekonomiskt utsatt situation. Det tar allt längre tid att komma in på arbetsmarknaden för unga. Utan fast inkomst är det svårt att ha råd med ett eget boende, säger Inger Ashing. Det är en förklaring till att allt fler unga bor kvar hemma hos föräldrarna. Det råder också brist på billiga hyresrätter i många kommuner.* Låg ekonomisk standard: en familjs eller ensamståendes disponibla inkomst som understiger 60 procent av medianen av disponibel inkomst för övriga. (Försäkringskassan)

Läs rapporten: www.ungdomsstyrelsen.se/För mer information:
Inger Ashing, chef för verksamhetsområdet Nationell och kommunal ungdomspolitik

tfn 08-566 219 40, inger.ashing@ungdomsstyrelsen.se

Susanne Zander, utredare
tfn 08-566 219 16, susanne.zander@ungdomsstyrelsen.se

Maria Persdotter, pressinformatör
tfn 070-663 39 18, maria.persdotter@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.seUngdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.