Socialstyrelsen

Ungas psykiska ohälsa ökar - hur ser stödet till dessa ungdomar ut?

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 13:14 CEST

Barns och ungas psykiska ohälsa ökar. Sämst mår unga kvinnor mellan 16-24 år och bland dessa har vård för självmordsförsök och andra självtillfogade skador ökat med cirka 50 procent på tio år.

År 1989 sade sig nio procent av kvinnorna och fyra procent av männen mellan 16-24 år att de hade besvär med oro, ångest eller ängslan. Sexton år senare har andelen bland kvinnorna ökat till trettio procent och fjorton procent av männen uppgav sig ha dessa problem.

Det här är fakta ur Socialstyrelsens nationella Folkhälsorapport 2009. Rapporten är tema för en konferens som Socialstyrelsen anordnar på fredag den 24 april. I samband med konferensen anordnas ett lunchpresseminarium om barn och ungas psykiska ohälsa.

På presseminariet besvaras bland andra dessa frågor:

  • Hur har barns och ungdomars psykiska hälsa utvecklats?
  • Vilka tänkbara orsaker ligger bakom ohälsan?
  • Vilka barn och ungdomar riskerar psykisk ohälsa?
  • Hur fungerar stödet till dessa ungdomar?
  • Vad görs för att förbättra situationen för barn och unga idag?

Medverkar vid presseminariet gör:

Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen

Björn Kadesjö, barnläkare Socialstyrelsen

Maria Danielsson, projektledare och redaktör för Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen

Anton Lager, forskare Folkhälsoinstitutet och Chess

Tid: 24 april klockan 12.00-13.00

Plats: Hotel Rival, Mariatorget 3, anmälan vid entrén. Presslegitimation krävs.

Lunch: I samband med presseminariet bjuder vi på lunch.

Mer information: Sonya Aho, pressekreterare, 075-247 36 74, presstjänsten 075-247 30 05

Välkommen på ett intressant presseminarium om barn och ungas hälsa.