Ungdomsstyrelsen

UNGAS UTANFÖRSKAP OCH EKONOMI DISKUTERAS I RINKEBY

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:21 CEST

Onsdag 22 april arrangerar Ungdomsstyrelsen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholms stad en konferens om ungdomspolitik.


Ungdomsstyrelsen kommer att presentera resultaten från de senaste regeringsrapporterna om ungas utanförskap och ungdomars villkor. Dessutom berättar Kronofogden om ungas överskuldsättning och ekonomiska problem.

Susanne Tengberg, verksamhetsområdeschef för integration, flyktingmottagande och förebyggande ungdomsinsatser från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Per-Uno Frank från Ungdomsstyrelsen inleder konferensen.

Plats: Rinkeby Folkets Hus, Rinkeby, Stockholm
http://www.rinkebyfolketshus.com/adress.html

Tid: 10.00-16.15

Programmet i korthet:
• Lokala verksamheter presenteras, bland annat Bysnacket - samarbete mellan Ungdomsstyrelsen, Kista Folkhögskola, ABF och Rinkeby Folkets Hus: stadsdelsdialog för jämställdhet och mot våld mot kvinnor
• Fokus 08 presenteras: analys av ungdomars utanförskap i Husby (Stockholm), Hjällbo (Göteborg), Rosengård (Malmö) och Araby (Växjö).

  • Ung i dag 2008: hur ser ungdomars villkor ut?
  • Den nya europeiska ungdomspolitiken
  • Överskuldsättning och ekonomiska problem bland unga - Kronofogden presenterar sin rapport

Journalister och fotografer är välkomna att delta.

Mer information finns på
http://www.ungdomsstyrelsen.se/cbs_output/cbs_cda_conf_info/?c_id=179

Kontakta gärna Malin Engstedt, pressekreterare
tfn 070-663 39 18, malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se
Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.