Ungdomsstyrelsen

UNGAS UTANFÖRSKAP OCH EKONOMI DISKUTERAS I VÄXJÖ

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:18 CEST

Onsdag den 29 april arrangerar Ungdomsstyrelsen och Växjö kommun tillsammans en konferens om ungdomspolitik.


Ungdomsstyrelsen kommer att presentera resultaten från de senaste regeringsrapporterna om ungas utanförskap och ungdomars villkor. Dessutom berättar Kronofogden om ungas överskuldsättning och ekonomiska problem.

Patric Svensson, ledamot i kommunstyrelsen, och Per-Uno Frank från Ungdomsstyrelsen inleder konferensen.

Plats: Växjö Konserthus; Karl-Birger Blomdahlsalen, V Esplanaden 10-14, Växjö.
http://www.vaxjokonserthus.se/omkonserthuset/karta.php

Tid: 10.00-16.15

Programmet i korthet:
· Resurs Araby presenteras: lokalt arbetsmarknadsprojekt som delvis finansieras av Europeiska Socialfonden. En av målgrupperna är arbetslösa ungdomar. Coacherna Peter Claeson och Tina Storbjörk diskuterar vilka hinder och möjligheter som finns.
· Fokus 08 presenteras: analys av ungdomars utanförskap i Araby (Växjö), Husby (Stockholm), Hjällbo (Göteborg) och Rosengård (Malmö).
· Ung i dag 2008: hur ser ungdomars villkor ut?
· Den nya europeiska ungdomspolitiken och frågan om hur den kan tillämpas lokalt.
· Överskuldsättning och ekonomiska problem bland unga - Kronofogden presenterar sin rapport

Journalister och fotografer är välkomna att delta.

Mer information finns på
http://www.ungdomsstyrelsen.se/cbs_output/cbs_cda_conf_info/?c_id=180


För mer information kontakta Malin Engstedt, pressekreterare,
tfn 070-663 39 18, malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se eller Per-Uno Frank, tfn 070-525 23 20


Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.