Scientologi-kyrkan i Malmö

UNGDOM OCH FÖRSVARARE AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SAMARBATAR VID TOPPMÖTE I GENEVE

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2010 22:27 CEST

Unga delegater från 30 länder mötte detta veckoslut försvarare av mänskliga rättigheter vid sjunde årsmötet, den internationella höjdpunkten för Youth for Human Rights (Ungdom för Mänskliga Rättigheter). Mötets syfte var att stödja arbetet att göra FN:s Universella Deklaration om Mänskliga Rättigheter vida känd och använd.
 
I evenmanget som hölls i FN:s Palais des Nations i Geneve deltog ett 60-tal FN-diplomater. Toppmötet öpnnades med en procession av de unga delegaterna som bar respektive länders flaggor och ett välkomsttal av Adalbert Nouga, grundaren av Village Suisse NGO. Han berömde ungdoms-delegaterna för deras engagemang , och Youth for Human Rihts International för att främja den Universella Deklarationen och dess tillämpning till försvar för ungdoms rättigheter.
 
Youth for Human Rights International (YHRI) ägnar sig åt att skapa fred och tolerans genom att framhålla FN:s Universella Deklaration om Mänskliga Rättigheter, det första dokument,  som definierar de grundläggande fri- och rättigheterna i FN:s författning. Deklarationen, som ratifiserades av FN:s generalförsamling 1948 har haft inflytande på nationella statsförfattningar, fördrag, lagar och institutioner för Mänskliga Rättigheter i världen.
 
Det årliga Toppmötet har varje år blivit mer och mer populärt och 2010 attraherade mötet nästan 1000 ansökare som lämnade in essäer om mänskliga rättigheter som bevis på att de främjat utbildning i de mänskliga rättigheterna under senaste år. Det årliga evenemanget ger YHRI-medlemmar tillfälle att få veta mer om FN och dela sina erfarenheter av arbetet för FN:s Deklaration.

Nyligen proklamerade FN året 2010-2011 som UNGDOMENS ÅR och även detta hedrades i toppmötets agenda.
 
I toppmötet ingick presentationer från varje ungdoms-delegat om deras mänskliga rättighets-aktiviteter, speciella adresser av mänskliga rättighets NGO:s. En paneldiskussion om det utkast till en resolution om utbildning i mänskliga rättigheter, som för närvarande diskuteras av FN:s Human Rights Council.

Vid mötet utdelades ett pris, Human Rights Advocate, för enastående insatser för utbildning i mänskliga rättigheter. Med sponsorer för toppmötet 2010 var Uganda Permanent Mission to FN, Haiti Permanent Mission to FN, Village Suisse NGO, Friends of the United Nations, Ariel Foundation International, Afrikas Diaspora Foundation, och Internationella Scientologi-kyrkans Departement för Mänskliga Rättigheter, vilket även sponsrade distributionen av YHRI:s utbildningsmaterial, miljoner därav. I materialet ingick även offentliga kungörelser om den Universella Deklarationen och den pedagogiska filmen Historien om Mänskliga Rättigheter.
 
När FN antog den Universella Deklarationen om Mänskliga Rättigheter under andra världskrigets efterverkningar anmodade man medlemsländer att se till att de spreds, visades, lästes och förklarades i skolor och andra utbildningsanstalter”, sade Dr. Mary Stuttleworth, pedagog och YHRI:s grundare. ”Detta förblir vår tids viktigaste uppgift och utmaning.”

Information:

Ad Vulto, tel.0738 76 86 35