Botkyrka kommun

Ungdomar är med och startar fritidsgård i Tumba

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 11:16 CET

Kultur- och fritidsförvaltningen
Daniel Cedergren
06-11-22

Ungdomar är med och bygger upp en ny fritidsgårdsverksamhet i anslutning till Tumbascenens lokaler i Tumba. Folkets Hus i Tumba som tillsammans med ungdomarna ska dra igång verksamheten, har varit runt i skolorna i närområdet och fångat upp intresserade ungdomar.

– Ungdomarna i Tumba har efterfrågat en fritidsgård i flera år. Det här är ett spännande projekt där ungdomarna tillsammans med kommunen och Folkets Hus i Tumba bygger upp en fritidsverksamhet, säger Kent Wallén verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun.

En förutsättning för att få en bra och väl fungerande fritidsverksamhet är att ungdomarna är med och tycker till om innehållet. – Jag tycker att det är viktigt att ungdomarna är med från starten och utformar lokalerna och verksamheten, säger Peter Edsbrand från Folkets Hus i Tumba.


Under december kommer ungdomarna att måla om och sätta en ungdomsprägel på lokalen så att verksamheten kan starta i början av vårterminen 2007. En invigning av lokalen är planerad den 8 januari. Redan under nästa år planerar kommunen för ytterliggare en upprustning av lokalerna för fritidsgården, Tumbascenen och Kulturskolan.

Tumbascenen är en väl vald plats att bedriva fritidsgårdsverksamhet på, med tanke på att fler ungdomsverksamheter som Botkyrka Mediecenter, Kulturskolan och idrottsklubbar, finns i närområdet.

– Vi har inlett diskussioner angående samarbeten med några av aktörerna som ligger i närområdet. Genom dessa samarbeten, med bland annat prova-på-verksamheter, hoppas vi kunna intressera ungdomarna att även bli aktiva inom andra närliggande verksamheter, berättar Peter Edsbrand. Ungdomarna är snart på plats och rekryteringsarbetet för att hitta en föreståndare och personal till fritidsgården är i full gång.


För mer information, kontakta:
Peter Edsbrand, intendent Folkets Hus i Tumba
Tel. 08-530 302 60, 0708-89 18 91
E-post: peter.edsbrand@edu.botkyrka.se

Kent Wallén, verksamhetschef kultur- och fritidsförvaltningen
Botkyrka kommun
Tel: 08-530 615 80, 0708-86 13 15
E-post: kent.wallen@botkyrka.se