Luleå Kommun

Ungdomar engageras via sms

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 14:47 CEST

Luleå kommuns ungdomslots majbritt.nu lanserar ännu en satsning för att öka unga medborgares delaktighet i kommunen.

Metoden går i korthet ut på att unga mellan 13 och 30 år får anmäla sig som intresserade av att tycka till i olika frågor. När Luleå kommun sedan önskar få ungas synpunkter i en viss fråga skickas ett sms ut till alla som anmält intresse. Meddelandet anger vad frågan handlar om. Det är sedan upp till var och en att avgöra om han/hon är intresserad av att delta i en dialog i frågan eller ej.

Bakgrunden till denna metod är att majbritt.nu undersökt om unga är intresserade av att påverka och i så fall på vilket sätt. Många unga uppger att de är intresserade av att påverka i olika frågor men att de däremot inte vill sitta i traditionella möten på bestämda tider.

Luleå kommuns fritidsförvaltning är först ut med att använda sig av metoden. Ett nytt aktivitetsområde ska byggas i stadsdelen Örnäset och fritidsförvaltningen önskar nu rådfråga unga om vad området ska innehålla.

Kontaktpersoner:

Maria Palo, projektledare majbritt.nu

Mobil: 070-244 98 68

E-post: maria.palo@komled.lulea.se

eller

Helén Wiklund Wårell, fritidschef Luleå kommun

Mobil: 070-386 56 08

E-post: helen.wiklund-warell@fritid.lulea.se