Scientologi-kyrkan i Malmö

Ungdomar för Mänskliga Rättigheter i Mexico rivstartar 2016 med en stor manifestation

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2016 10:14 CET

MEXIKO • 13 JAN, 2016

Ungdomar för mänskliga rättigheter i Mexiko uppmärksammar och firar den 67: e årsdagen av FN: s universella deklaration av de mänskliga rättigheterna (UDHR) med marscher, seminarier och namninsamlingskampanjer över hela nationen.

Mottot för årets manifestation: "Våra rättigheter, Våra friheter – Alltid!" innebär att varje individ omfattas av De Mänskliga Rättigheterna helt enkelt genom att bara existera såsom människa. Men trots att det förflutit över sextio år sedan deklarationen stiftandes, svämmar Mexiko över av brott mot de mänskliga rättigheterna – människohandel, påtvingade försvinnanden och tortyr – med alltför få utav förövarna gripna och ställda inför rätta. Till bilden hör också att det är väldigt få människor som känner till sina rättigheter och skyldigheter.

För att öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna hos Mexikos befolkning, initierade Ungdomar för Mänskliga Rättigheter i staden Tlaxcala en manifestation vid Escalinatas de los Heros (Heroes trappa). Människor ur alla åldersgrupper deltog och medan de vandrade till stadens torg citerades de 30 grundläggande mänskliga rättigheterna. Vid torget distribuerades kopior av den universella deklarationen för mänskliga rättigheter och man anordnade en namninsamlingskampanj för en petition som förespråkar utbildning inom de mänskliga rättigheterna och med en uppmaning till regeringen att se till att dessa rättigheter efterlevs.

Ungdomar För Mänskliga Rättigheter I Michoacan gjorde där gemensam sak med en lokal människorättsgrupp känd under namnet Huarache Turbo, vilka arrangerar tävlingen ”Spring för mänskliga rättigheter”.

Lokalavdelningen i Nueva Leon sponsrade en mänskliga rättigheter konsttävling för barn, föreläsningar i skolan och namninsamlingskampanjer.

I staten Morelos bjöds Ungdomar För Mänskliga Rättigheter in för att hålla i en rad av konferenser gällande FNs deklaration om de Mänskliga Rättigheterna. Ett av huvudämnena som togs upp var hur komma till rätta med våld mot kvinnor.

Ungdomar För Mänskliga Rättigheter är ett utbildningsinitiativ sponsrat av Scientologikyrkan. Scientologer över hela världen samarbetar med myndigheter såväl som med icke-statliga organisationer när det gäller att höja medvetenheten och implementeringen av den Universella Deklarationen av de Mänskliga Rättigheterna – vår civilisations mest erkända dokument om mänskliga rättigheter.

FÖR MER INFO: 
Internationellt:

Church of Scientology Media Relations
mediarelations@churchofscientology.net
(323) 960-3500 phone
(323) 960-3508 fax

I Sverige:

eller kontakta Scientologi-kyrkan i Malmö
informationsansvarig: Stig Andersson
040 53 75 80