Ungdomsstyrelsen

Ungdomar i stor enkät om sina levnadsvillkor

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 13:59 CEST

Under den närmaste tiden svarar ungdomar i 32 kommuner på en enkät om sina levnadsvillkor. Svaren på enkäten kan användas både för att utveckla hela kommunernas verksamhet och förbättra ungas villkor på de olika orterna. Över 40 000 ungdomar tillfrågas om sin livssituation i en av de största enkätundersökningarna i Sverige. På måndagen skickades den elektroniska enkäten ut till de första kommunerna.

Ungdomsstyrelsen har utvecklat ungdomsenkäten Lupp* för att landets kommuner ska få bättre kunskap om sina ungdomar. Svaren på enkäten kan användas som underlag för kommunernas framtida beslut. Frågorna i den elektroniska enkäten handlar om allt från synen på inflytande och demokrati i kommunen, hur unga har det i skolan, fritidsutbudet, arbete och hälsa, till vad ungdomarna har för framtidsplaner.

Enkäten är ett första steg för kommunerna att kunna göra en satsning på ungdomar, där de inledningsvis skaffar sig kunskap om unga. I nästa steg är målet att kommunen fattar politiska beslut för att förbättra ungdomars villkor inom bland annat skola, fritid och hälsa.

Många kommuner har också insett att det kan löna sig att lyssna på unga inom allt fler områden.

- Flera kommuner har tänkt använda resultaten av enkäten i sin stadsplanering. Det handlar exempelvis om att skapa trygga utemiljöer och att bygga bostäder som efterfrågas. Att skaffa kunskap innan beslut fattas är ett sätt att undvika felsatsningar, säger Elin Sjöberg, utredare på Ungdomsstyrelsen.

För kommuner med stor utflyttning kan det vara centralt att ta hänsyn till ungdomar i framtidsplaneringen. Flera av de kommuner som deltar i enkäten har ställt sig frågan: ”Hur ska vi göra för att få våra ungdomar att satsa på vår kommun i framtiden?”

- Ungdomar är en resurs som står för mycket nytänkande och kan bidra till att kommunen utvecklas. Kommuner som i enkäten får reda på att de har en låg andel unga som vill bo kvar eller starta eget företag kan påverka utvecklingen genom att göra insatser för att stärka ungas vilja att stanna och satsa. Att ungdomar trivs i kommunen är en grund för att de i framtiden ska välja att bosätta sig där, säger Magnus Björkström, utredare på Ungdomsstyrelsen.

Om enkäten genomförs regelbundet i en kommun kan den användas till att följa upp effekterna av de beslut som fattas. Det finns också möjlighet att jämföra resultaten i kommunerna med varandra och med resultaten från en nationell enkätundersökning som Ungdomsstyrelsen har genomfört.

De 32 kommuner som nu ska använda Ungdomsstyrelsens enkät är:

Arjeplog, Bengtsfors, Bromölla, Eksjö, Forshaga, Hagfors, Halmstad, Haparanda, Hedemora, Hofors, Hultsfred, Lidköping, Ludvika, Luleå, Lund, Nora, Norrköping, Norsjö, Oskarshamn, Ronneby, Skellefteå, Skövde, Smedjebacken, Stenungsund, Storuman, Sunne, Tidaholm, Timrå, Varberg, Vilhelmina, Vimmerby och Ängelholm.

Resultaten från ungdomsenkäten Lupp beräknas vara klara i början av 2006.

* Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

För mer information:
Magnus Björkström, utredare
tfn 08-462 53 96, 0703-36 35 99, magnus@ungdomsstyrelsen.se

Elin Sjöberg, utredare
tfn 08-462 53 59, elin@ungdomsstyrelsen.se

Martin Holmberg, press- och informationschef
mobil tfn 070-663 39 18, martin@ungdomsstyrelsen.se