Eskilstuna kommun

Ungdomar informerar om Europaparlamentsvalet

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 16:28 CEST

25 maj är det val till Europaparlamentet. Kommunen arbetar för att öka valdeltagande bland unga kvinnor och män, 18-24 år, och i de tio valdistrikt som vid senaste valet visade lägst valdeltagande.

Från och med 12 maj har sex ungdomar i uppdrag att informera om vikten av att rösta. De kommer att besöka de valdistrikt som hade lägst valdeltagande 2009 samt rikta in sig på målgruppen unga (18-24 år). Detta sker i samarbete med Ung Fritid/Valnämnden och kommunledningskontoret. Deras uppgift är att informera om vikten av att rösta.

Några andra aktiviteter som han gjorts och kommer att göras under året är:

  • Skolval i de tre gymnasieskolorna S:t Eskils gymnasium, Rinmangymnasiet och Rekarnegymnasiet
  • Vuxenförvaltningen tar fram ett material om demokrati och hur man röstar för personer med funktionsnedsättning
  • Politikerkaféer på mötesplatserna
  • Fritidsgårdarna arbetar ned demokratifrågor
  • SFI och KOM VUX anordnar politikerdebatt och provval
  • Förtidsröstning på kommunens tre gymnasieskolor

Eftersom det är val både till Europaparlamentet och allmänna val under 2014, genomfördes i slutet av mars en demokrativecka på temat val. Detta lockade ca 1400 besökare. Under demokrativeckan genomfördes även ett provval som lockade ca 200 personer.

För mer information
Helena Andersson Tsiamanis 072-211 65 86

 

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.