Klinten Kultur

Ungdomar med autism söker stöd

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 06:32 CEST

Klinten Kultur är först i världen med att göra dansföreställningar med hästar, ungdomar med autismdiagnos och dansare. Dessutom utomhus i skogen, bokskogen.

Dansarna kommer från The Equus Projects som i tio års tid arbetat platsspecifikt med hästar i USA. Nu för första gången i Europa. 

Det kan verka svårt att få människor vars funktionsnedsättning anses vara kontakt och uttryck att medverka i en dansföreställning, med flera hästar och flera dansare. Men det är inget mot hur svårt det är att få ekonomi i projektet. Region Skåne och US Embassy har bidragit, men för att inte riskera hela Handikappidrottsföreningen Klintens ekonomi måste vi nu lyckas med crowd funding.

Därför startar Klinten Kultur nu en insamling på FundedByMe https://fundedbyme.com/projects/1843/klinten-kultur-gor-hastdans-pa-hovdala/

Hästdans på Hovdala är viktigt. Vi visar att tillsammans kan alla göra vackert. Särskilt viktigt är det att visa, för alla med svårigheter, att vara med andra, att lära känna varandra och att skapa är möjligt. Till och med på en hög internationell konstnärlig nivå. Vår koreograf och danslärare har arbetat i Asien, Europa och USA. Bland annat som lärare på Juilliard.

Ganska ofta anses människor med autism nämligen må bäst av att vara ensamma i vita tomma rum.

Klinten Kultur är en del av Handikappidrottsföreningen Klinten i Hässleholm. I föreningen tror vi att alla kan på sitt vis och att ingen vill bli lämnad ensam, även om vi förstår att man vill vara ifred ibland.

Scenkonst är ett sätt att öva sitt mod, att göra föreställningen fast man är rädd. Att uttrycka sig och använda alla sina förmågor maximalt är ett sätt att komma andra nära och öppna upp. Samtidigt som man bjuder andra på en upplevelse.

Eftersom Klinten Kultur också anser:

att det ska vara av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov, samt att solidaritet är viktigt, låter vi de bästa och internationellt erkända scenkonstnärer vi kan finna medverka för högsta möjliga konstnärliga nivå och mellanmänskliga utbyte.

Klinten Kultur stöds av Region Skåne, Helge Ax:sons Fond, Victoria fonden, US Embassy plus en rad företag på orten.