Stockholms stad

Ungdomar på Norrmalm mår bra

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 16:15 CEST

De flesta unga på Norrmalm är trygga, tycker att det är härligt att leva och trivs bra i skolan. Det är fortsatt färre unga som röker eller dricker alkohol och de allra flesta har inte testat narkotika. Det visar resultatet av Stockholmsenkäten för 2014.

Undersökningen görs vartannat år och visar trender över tid. Enkäten besvaras av unga i årskurs nio i grundskolan och årskurs två i gymnasiet.

– Vi ser en positiv utveckling inom de flesta områden, vilket visar att vårt förebyggande arbete går i rätt riktning. Det är fortsatt viktigt att arbeta långsiktigt för att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika, säger stadsdelsdirektör Johanna Engman.

– Tobaksbruket har minskat över tid hos både unga tjejer och killar, vilket är glädjande. Trenderna med tobak är viktiga av flera anledningar. Dels för att rökning är skadligt i sig, dels då vi ser en koppling mellan bruk av tobak och narkotika. De som röker cannabis har oftast rökt cigaretter tidigare, säger tf. enhetschef Cecilia Oscarsson, fält- och fritidsverksamheten inom Norrmalm.

– Vi ser också att allt fler unga helt väljer att avstå alkohol, men även att antalet som dricker större mängder alkohol minskar. Fler föräldrar är även mer restriktiva och bjuder inte sina ungdomar på alkohol, säger tf. enhetschef Cecilia Oscarsson.

– Det förbyggande arbetet är en viktig del av vårt arbete och vi fortsätter med insatser, aktiviteter och utbildningar för och med ungdomarna, föräldrar och stadens medarbetare, säger tf. enhetschef Cecilia
Oscarsson.

Kontaktpersoner

Cecilia Oscarsson, tf enhetschef, fält- och fritidsenheten, Norrmalms stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-50809270, e-post: cecilia.oscarsson@stockholm.se

Johanna Hult, avdelningschef, förskole- och fritidsavdelningen, Norrmalms stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-50809310, e-post: johanna.hult@stockholm.se