Ungdomar.se

Ungdomar tycker det är viktigt med hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2015 08:01 CET

Sju av tio ungdomar tycker att det är viktigt med hållbarhetsfrågor visar en ny undersökning från Ungdomar.se. Bland de tillfrågade anser sig få ha stor kunskap i ämnet och även om man har god kännedom så leder det sällan till att man gör hållbara val i vardagen. Ungdomar.se har sedan fyra år tillbaka drivit projektet we_change för att fånga upp ungdomars engagemang och intresse samt höja kunskapen kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Bilden av att ungdomar inte bryr sig om hållbar utveckling är felaktig. Enligt en undersökning från Ungdomar.se med över 1600 svarande så tycker 76% av de tillfrågade ungdomarna att det är viktigt eller mycket viktigt med hållbarhetsfrågor. Men att inse vikten av hållbar utveckling betyder nödvändigtvis inte att man har kunskapen som krävs för att göra hållbara val. För trots att det finns en stor förståelse för vikten av hållbarhetsfrågor så är det få ungdomar som anser sig ha stor kunskap i ämnet. Undersökningen visar att kunskapsglappet hänger ihop med hur mycket tid som läggs på hållbar utveckling i skolundervisningen. Det är bara 37% av de tillfrågade ungdomarna som anser att hållbar utveckling får tillräckligt utrymme i skolan. De som anser att ämnet fått tillräckligt utrymme i undervisningen anser också att de har god kunskap. 68% säger att skolan är den främsta platsen för att få tag på information om hållbar utveckling vilket tydliggör att det är skolan som är den viktigaste aktören när det kommer till att förmedla kunskap och information om ämnet.

- Vi har sett de här tendenserna i vårt forum på Ungdomar.se. Det finns ett tydligt intresse för hållbar utveckling men också en stor frustration över att inte få information och kunna vara med och påverka. Det var därför vi startade we_change. Undersökningen visar också att 44% anser sig ha dåliga möjligheter att påverka samhället de bor i. Något vi också ser tydligt i ungas diskussioner online. We_change skapar en plattform där ungdomarna får möjlighet att göra just detta genom workshops med olika teman kopplat till hållbar utveckling tillsammans med respektive orts kommun samt ledande företag och organisationer, säger Jenni Nylander, tf VD Ungdomar.se.

Undersökningen är startskottet för we_change 2015, Sveriges största hållbarhetssatsning för gymnasieskolan. För fjärde året i rad åker Ungdomar.se ut på turné med projektet we_change som innehåller tre moment: inspiration, workshop och panelsamtal. De besöker sju städer från Skellefteå i norr till Malmö i söder och träffar sammanlagt över 8000 gymnasieelever. Med sig som inspiratör på turnén har de mångsysslaren Behrang Miri, känd som rappare, programledare och grundare av ungdomsrörelsen RGRA - Rörelsen Gatans Röst och Ansikte. Behrang Miri arbetar aktivt med frågor som rör barn och ungdomars delaktighet i samhället. Han är även aktuell som tävlande i årets Melodifestival.

Turnén avslutas med en Hållbarhetsgrill på Rosenbad. Där elever får möjlighet att ställa skarpa och tuffa frågor till politiker och näringslivschefer.

För mer information om projektet och samarbetspartners besök www.ungdomar.se/we_change.

Kontaktperson: Lucella Bergström, Kommunikationsansvarig we_change, lucella.bergstrom@ungdomar.se, 0735390023

Ungdomar.se har sedan år 2000 arbetat för att skapa ett schyst samhälle där unga tas på allvar, inkluderas och får pepp och stöd i vardagen. Utöver webbsajten med ca 100 000 unika besökare i veckan driver Ungdomar.se även hållbarhetsprojektet we_change – Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling – vars syfte är att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld.

I februari 2014 lanserade Ungdomar.se Kom igen! - en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk och fysisk ohälsa bland landets unga.