Statens folkhälsoinstitut

Ungdomar under 18 år köper alkohol på krogen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 08:45 CET

Mer än var tredje ungdom under 18 år uppger att de någon gång blivit serverade alkohol på krogen. Det visar CAN:s årliga undersökning av skolelevers drogvanor. Undersökningen visar också att tonåringarnas berusningsdrickande ökar.

- Det är trista siffror, säger Linda Brännström, projektledare vid Statens folkhälsoinstitut för ”Ansvarsfull alkoholservering”. Det visar att det krävs ett fortsatt strukturerat arbete där branschen, polis och tillsynsmyndigheter behöver engagera sig långsiktigt för att få bukt med servering till underåriga.

Lagen är glasklar när det gäller alkoholservering till underåriga och det är en lagstiftning som har ett mycket starkt stöd i befolkningen. Krogar är en viktig arena för förebyggande arbete eftersom framtida alkoholvanor kan grundläggas där. Metoden ”Ansvarsfull alkoholservering” som nu sprids i landet är en viktig del för att kunna stoppa alkoholservering till minderåriga, något som alltså visar sig vara en stor utmaning.

- Vi gjorde en studie om restaurangernas benägenhet att servera ungdomar utan att be om legitimation i södra Halland och det visade att hela 37 procent av restaurangerna serverade, säger Johanna Nilsson, projektledare på länsstyrelsen i Halland för ”Ansvarsfull alkoholservering”.

Metoden ”Ansvarsfull alkoholservering” innebär en samverkan mellan restaurangbranschen och myndigheter samt utbildning av serveringspersonal och en utökad tillsyn på krogarna.

- CAN:s undersökning visar att det finns anledning att intensifiera det strukturerade samarbetet mellan aktörerna, säger Sven Andréasson, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut.

För mer information:
Läs mer om metoden Ansvarsfull alkoholservering på www.fhi.se.

Hela undersökningen ”Skolelevers drogvanor 2009” finns på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings webbplats, www.can.se.

För ytterligare information:
Linda Brännström, projektledare, Ansvarsfull alkoholservering, 063-19 96 65, e-post: linda.brannstrom@fhi.se
Sven Andréasson, avdelningschef, 08-566 135 82, e-post: sven.andreasson@fhi.se,
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se