AFA Försäkring

Ungdomars utslitna tumleder: Ewa Gustafssons avhandling får Torgny Wännström-priset

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 13:53 CEST

Ewa Gustafsson får Torgny Wännström-priset för avhandling om ungdomars utslitna tumleder.

Torgny Wännström-priset på 250 000 kronor för bästa avhandling under 2010 inom det medicinska området folkhälsa och/eller arbetsrelaterad hälsa eller ohälsa går till Ewa Gustafsson, ergonom, doktorand Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, för avhandlingen "Physical exposure, musculoskeletal symptoms and attitudes related to ICT use". Motiveringen lyder: "avhandlingen, som med ett innovativt angreppssätt undersöker metoder för förebyggande av muskuloskeletala besvär vid intensiv användning av informations- och kommunikationsteknologi (ICT), visar på epokgörande resultat vad gäller individfaktorn arbetsteknik som en möjlig riskfaktor och riskindikator för utvecklandet av muskuloskeletala besvär".

Priset instiftades 2008 av styrelsen för AFA Försäkring för att påminna om Torgny Wännströms stora insatser för medicinsk forskning under sin tid som VD för AFA Försäkring (1992-2008). Pristagaren utses av Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Torgny Wännström-priset delas ut under tre år – 2008, 2009 och 2010. Ewa Gustafsson får motta priset vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 2 november kl 17.

Mer information:
Malin Wåhlin, forskningssekreterare, Svenska Läkaresällskapet, 08-440 88 66, malin.wahlin@sls.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en klokare vård för dagens och morgondagens patienter. Det är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 17 000 medlemmar. Mer information om verksamheten finns på www.sls.se.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se