Skatteverket

Ungdomsfilm från Skatteverket uppmuntrar till debatt om svartjobb

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:56 CEST

I dagarna får 760 gymnasieskolor i hela landet en ungdomsfilm och ett rollspel. Skatteverkets ”svarta låda” ska stimulera ungdomar till debatt om svartjobb.

Skatteverket skickar i oktober ut en ”svart låda” till samhällskunskapslärare på landets 760 gymnasieskolor. I lådan finns en film och ett rollspel som ska uppmuntra ungdomar att diskutera svartjobb.

– Syftet är att få igång diskussioner om vitt och svart jobb. Vi hoppas att fler ungdomar ska tycka att det är fel att jobba svart, även om de någon gång gör det, säger Skatteverkets informationsdirektör Sten Eriksson.

Varje år går samhället miste om cirka 50 miljarder kronor i skatt på grund av svartjobb i olika former.

– Om vi minskar svartjobbet med bara en enda procent, kan 500 miljoner kronor om året frigöras för att exempelvis sänka skatten eller förbättra villkoren inom skolan, säger Sten Eriksson.

Skatteverket inledde för två år sedan en treårig informationskampanj för att försöka påverka ungdomarnas attityd till svartjobb. Kampanjen har kostat knappt tio miljoner kronor per år. Andelen ungdomar som tar avstånd från att jobba svart har de senaste två åren ökat från 42 till 55 procent.

Högupplösta bilder ur filmen fria för publicering finns på www.skatteverket.se i Pressrummet.