Rasmussen Analys

Ungdomsfokus 2015

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2015 09:30 CET

P R E S S M E D D E L A N D E

EMMA WATSON VIKTIGARE ÄN ZLATAN

Emma Watson är en större förebild för unga än Zlatan. Men ungas förebilder skiftar snabbt och är beroende av hur aktuell förebilden i fråga är just nu. Detta visar en stor undersökning som tagits fram av mediehuset Nyheter24-Gruppen tillsammans med Rasmussen Analys.

Det är tydligt att de viktigaste förebilderna för unga idag är personer som vill göra skillnad och som står för sina värderingar. Emma Watson, Beyoncé och Angelina Jolie är starka namn på listan över 16-29-åringarnas förebilder. Alla har de tagit ställning i frågor som rör feminism och mänskliga rättigheter, säger Sofia Rasmussen, grundare och VD för Rasmussen Analys.

Föga förvånande slår rapporten fast att 16-19-åringars användande av Youtube, Instagram och Snapchat kommer att öka under nästan år samt att Facebook, Kik och What’s App kommer att minska. På landsbygden minskar dock inte Facebook lika kraftigt som i större städer. Facebook är dessutom det sociala nätverk som idag har flest användare och det är en relativt stor grupp som tror att de kommer att använda nätverket ungefär lika mycket under 2015 som under föregående år.

– Som Sveriges enda digitala mediehus, dessutom med fokus på sociala medier, står vi väl rustade för ett spännande 2015, säger Daniel Mälsjö, Vice VD på Nyheter24-gruppen.

För målgruppen har det fötts ett nytt statusbegrepp i arbetslivet: personlig utveckling. Bara 6 % av Sveriges 16-29-åringar anser att det är viktigt att få ett statusfyllt jobb. Så lite som 8 % tycker att det är vikigt att identifiera sig med arbetsgivarens varumärke allt medan hela 40 % väljer personlig utveckling vid valet av arbetsgivare.

Rapporten Undomsfokus2015 visar dagens ungdomars medievanor, konsumtion, värderingar och köpvanor samt viktigare vägval i livet (tex arbetslivet). Den genomfördes i september 2014. Drygt 3000 respondenter primärt i åldrarna 15-44 har djupintervjuats genom en webbenkät. Ungdomsfokus 2015 har tagits fram i ett samarbete mellan Nyheter24-Gruppen och analysföretaget Rasmussen Analys.

Se nedan ett smakprov från rapporten.

Kontaktpersoner

Daniel Mälsjö, Vice VD Nyheter24-Gruppen, daniel.malsjo@nyheter24gruppen.se och 070-142 67 74

Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys, sofia@rasmussenanalys.se och 073-752 99 17

Fråga:

Om du hade möjligheten att välja mellan olika arbetsgivare, vad skulle vara viktigast för dig när du väljer var du vill jobba? Du kan välja upp till fem alternativ.

(1,722 responderande 16-29-åringar, 50/50 kvinnor män, 38 % boende i Stockholm, Göteborg el Malmö, 56 % har minst en förälder som har universitetsutbildning, 15 % utlandsfödda)

Topp fem, viktigast vid val av arbetsgivare16-29 åringarBotten fem, minst viktigt vid val av arbetsgivare16-29 åringar
Trevlig miljö och trevliga kollegor 60%Att jag kan jobba varifrån jag vill11%
Att jag får personlig utveckling/växer som människa 40%Att jag får mycket ansvar10%
Att jag kan vara stolt över arbetet36%Att mångfalden bland medarbetarna är stor (t.ex. med avseende på kön/kulturell bakgrund/ålder) 10%
Hög lön33%Att jag kan identifiera mig med varumärket 8%
Jämställd arbetsplats (att kvinnor och män verkar ha samma möjligheter)32%Att jobbet har hög status

6%

OM RASMUSSEN ANALYS
Rasmussen Analys är analysföretaget som hjälper dig att få insikter om dina medarbetare och din omvärld för att stärka konkurrenskraften som arbetsgivare, utveckla ledarskapet och spetsa till kommunikationen med utvalda målgrupper. Vi erbjuder undersökningar, omvärlds- och målgruppsanalyser, föreläsningar och workshops. 

www.rasmussenanalys.se

OM NYHETER24-GRUPPEN

Nyheter24-Gruppen är Sveriges snabbast växande mediehus och vänder sig till de som är uppvuxna med internet och digitala medier. Vi har närmare 10 miljoner besök på våra sajter varje vecka och är Sveriges största digitala mediehus mot målgruppen 15-44 år. 

Bolaget grundades 2008 av Douglas Roos och Patrik Sandberg. Idag är vi ca 50 anställda och är lokaliserade i centrala Stockholm. Vi är ett ungt, entreprenöriellt och drivet mediehus som kännetecknas av kreativitet och hög digital kompetens. 

De sajter som vi äger och driver är Nyheter24, Modette, Fragbite, Blogg.se, Tyda, Hamsterpaj, Filmtipset och Dayviews. Nyheter24-gruppen äger dessutom premiumnätverket Adwell.