Stockholms Idrottsförbund

Ungdomsinitiativ – Från idé till aktivitet

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 10:15 CEST

Nya PLI-medel att söka!
Stockholms Idrottsförbund har fått nya PLI-medel att fördela till föreningarna inom Stockholms Län. Ta chansen och sök medel från Ungdomsinitiativet som är ett speciellt projekt för ungdomar. Projektet vill ge ungdomar chansen att fundera, diskutera och förverkliga idéer till aktiviteter.

För att räknas som ungdomsinitiativ ska det vara ett initiativ/projekt som genomförs av och för ungdomar.
Det ska handla om att utveckla verksamheten, projekt som bidrar till integration, jämställdhet eller ökar ungdomars delaktighet och inflytande.
Medel att söka per projekt/initiativ är 10 000 kronor och ansökan skickas till Stockholms Idrottsförbund, att. Eva Palm Uhlin, Smidesvägen 5, 171 41 Solna.
Någon speciell ansökningstid finns inte, inkomna ansökningar behandlas löpande.
Ytterligare information finns på www.rf.se/pli eller kontakta Eva Palm Uhlin, se nedan.

Kontaktperson » Eva Palm Uhlin, tel 08-627 40 31